document

Comhfhreagras ó ESB Networks maidir le modhanna nasctha

Leagtar amach sa chomhfhreagras seo na spriocdhátaí maidir le moltaí faoi mhodhanna nasctha a cur faoi bhráid na nOibreoirí Córais lena chinntiú go bhféadfar iad a chur san áireamh i staidéir faoi mhodhanna nasctha.

Íoslódáil PDF | 154 KB

document

Sonraí maidir le hiarratais a phróiseáil lasmuigh den GPA.

Leagtar amach sa doiciméad seo na céimeanna trína ndéantar iarratas a phróiseáil nuair nach n-úsáidtear an GPA coitianta, agus áirítear leis na tosca inar féidir iarratas nach n-úsáideann GPA a bheith incháilithe.

Íoslódáil PDF | 428 KB

document

Gineadóirí Neamh-Gaoithe ar Chonradh

Tá faisnéis staitistiúil sa doiciméad seo faoi na Gineadóirí Neamh-Gaoithe ar Chonradh go léir atá nasctha leis an gcóras dáileacháin agus tugtar cothrom le dáta í gach ráithe.

Íoslódáil PDF | 95 KB |

document

Treoirlínte maidir le costais agus infheidhmeacht EGIP (Cosaint Comhéadain Giniúna Leabaithe)

Tá treoirlínte sa doiciméad seo maidir le costais agus infheidhmeacht EGIP (Cosaint Comhéadain Giniúna Leabaithe).

Íoslódáil PDF | 171 KB

document

Naisc Ghineadóra – Nós Imeachta Gearán

Tá cur síos sa cháipéis seo an nós imeachta is gá duit a ghlacadh má tá gearán agat faoi do thairiscint Nasctha nó faoi ghnéithe eile de nascadh do chórais Giniúna leis an gCóras Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 40 KB

document

Próiseas um Monatóireacht Feidhmíocht Fheirm Ghaoithe

Tugtar cuntas sa doiciméad seo ar an bpróiseas atá á ghlacadh ag Eirgrid agus ESB Networks chun monatóireacht a dhéanamh ar Stáisiúin Chumhachta Feirmeacha Gaoithe (WFPS) ó thaobh catagóiriú na hinrialaitheachta sannta i ndiaidh chinneadh rialála SEM-062-11 lena scaipeadh ar bhonn tosaíochta.

Íoslódáil PDF | 547 KB

document

Plean um Thionscadal Geata 3

Tá achoimre ardleibhéil sa doiciméad seo ar Phlean Oibreoirí an Chórais do Thionscadail Gheata 3. Léiríonn an t-athbhreithniú seo tionchar tabhairt isteach iniomaíochta Dáileacháin ar an bPlean, agus na taifid nuair a bheidh tuairiscí faoi Aschur Féideartha Gineadóra (PGOR) ar fáil lena n-eisiúint. Tugann sé le fios freisin an dáta a bhfuiltear ag súil go mbeidh Tuarascálacha faoi Srianta Deireanacha ar fáil.

Íoslódáil PDF | 44 KB

document

Liosta Sannachán Nóid – Nuashonraithe ar an 20/05/2011

Tá tiomantas tugtha ag na hOibreoirí Córais nuashonrú a dhéanamh ar an liosta sannachán nóid ó am go ham chun aon athruithe ar tháblaí Gheata 3 (a foilsíodh i dtosach an 19 Eanáir 2009) a dhearbhú. Léirítear na hathruithe i ndath buí sa doiciméad agus tá fonóta san áireamh ina mínítear an chúis ardleibhéil atá leis an athrú.

Íoslódáil PDF | 244 KB

document

Litir maidir le hAthshannadh/Nuachan

I gcás iarratais ar Shannadh, ba cheart duit an Litir Sannta/Nuachan a sheoladh isteach ag iarraidh go ndéanfar Comhaontú Nasctha atá ann cheana féin a Nuachan chuig Eintiteas Nua Dlíthiúil.

Íoslódáil PDF | 133 KB