document

Sceideal na dTáillí um Oibriú agus Cothabháil

Tá cur síos sa doiciméad seo ar na Táillí um Oibriú agus Cothabháil a bhaineann le Gineadóirí, le Saoráidí Cumhachta is Teasa in Éineacht (CTÉ) agus le custaiméirí atá ina nUatáirgeoirí.

Íoslódáil PDF | 206 KB

document

Ráiteas Táillí ESB Networks CGA.

Tá liosta sa doiciméad ar na táillí nasctha reatha, táillí um úsáid dáileacháin an chórais (DUoS) agus táillí seirbhíse eile a ghearrann ESB Networks CGA. ina ról mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin.

 Íoslódáil PDF | 629 KB

document

Praghsanna Caighdeánacha chun Gineadóirí a Nascadh leis an gCóras Dáileacháin Leictreachais.

Tá sonraí le fáil sa cháipéis seo faoin gcur chuige praghsála a cheadaigh an Coimisiún um Rialáil Leictreachais (CER) chun gineadóirí nua a nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais.

Íoslódáil PDF | 629 KB
Electrical Hazards Overhead Lines

Seachain Guaiseacha Leictreacha agus tú ag obair gar do línte leictreacha lastuas

Tarlaíonn timpistí toisc nach nglactar gach réamhchúram is indéanta chun teagmháil de thaisme le línte leictreacha beo lastuas a sheachaint. Moltar modhanna agus nósanna imeachta sa leabhrán seo agus má ghlactar leo cuirfidh siad cur chuige dearfach ar fáil chun deireadh a chur leis na tragóidí seo.

Íoslódáil PDF | 457 KB

document

ESB Networks Réimsí Leictreacha agus Maighnéadacha

Ós rud é gur mian linn déileáil go hoscailte leis an gceist seo táimid ag cur an eolais seo ar fáil duit faoi réimsí leictreacha agus maighnéadacha. Bíonn do chaighdeán maireachtála agus do thimpeallacht oibre, chomh maith le leas beostoic agus barraí feirme thar a bheith mór againn i gcónaí.

Íoslódáil PDF | 2 MB

Safe Use of Electricity in the Home

Leictreachas a úsáid go sábháilte sa bhaile

Tugtar leideanna agus treoracha sábháilteachta sa leabhrán seo faoi conas leictreachas a úsáid go sábháilte sa bhaile.

Íoslódáil PDF | 1 MB

Farm Well Farm Safely

Feirmeoireacht Mhaith Feirmeoireacht Shábháilte

Tá roinnt moltaí úsáideacha sa leabhrán seo faoi bheith ag obair go sábháilte agus go héifeachtach le leictreachas ar an bhfeirm. Leabhrán maith tagartha is ea é le coimeád in aice láimhe.

Íoslódáil PDF | 962 KB

Farm Safely with Electricity

Feirmeoireacht Shábháilte le Leictreachas

Cuid dár dtiomantas chun ceannaireacht a sholáthar maidir le sábháilteacht is ea an leabhrán seo. Tá roinnt treoracha praiticiúla ann faoi fheirmeoireacht shábháilte le leictreachas.

Feirmeoireacht Shábháiltle le leictreachas | PDF 1 MB

FORM

Foirm Iarratais ESB Networks um Shaoráil Faisnéise

Foirm Iarratais chun iarratas maidir le Saoráil Faisnéise a dhéanamh ar ESB Networks

Íoslódáil PDF | 484 KB

Customer Service Improvement

An Plean um Fheabhsú Seirbhíse do Chustaiméirí 2013 – 2016

Déanann an Plean seo um Fheabhsú Seirbhíse do Chustaiméirí 2013-2016 comhlánú agus neartú ar an Cairt Chustaiméirí. Athdhearbhaíonn sé ár dtiomantas chun seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil a fhreastalóidh ar na riachtanais atá agat ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costas de.

Íoslódáil PDF | 602 KB