document

An Cód Dáileacháin - Foirm Iarratais um Mionathrú

Foirm Iarratais um Mionathrú ar an gCód Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 20 KB

document

Foirm Iarratais le haghaidh Maolú ar an gCód Dáileacháin

Foirm Iarratais le haghaidh Maolú ar an gCód Dáileacháin

Íoslódáil PDF | 15 KB

document

An Cód Dáileacháin V5

Sainmhínítear sa Chód Dáileacháin gnéithe teicniúla an gcaidrimh oibre idir an DSO agus gach úsáideoir eile an Chórais Dáileacháin. Tá sé mar aidhm aige córas éifeachtúil, comhordaithe agus tíosach a bhaint amach i gcomhair dáileadh leictreachais. D’fhaomh an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) an Cód Dáileacháin den chéad uair i mí an Mhárta, 2000. Ní mór don Choimisiún aon mhionathrú nó nuashonrú ar an gcód seo a fhaomhadh. Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i mBunreacht agus i Rialacha Phainéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 1 MB |

document

Táillí agus Próiseas Comhpháirteach DSO TSO chun Tairiscint Nasctha a Mhionathrú

Tá cur síos sa cháipéis seo ar phróiseas leasaithe chun déileáil le hiarratais ar mhodhnú agus na táillí atá inmhuirearaithe ar an gcustaiméir (Cuid 3) nuair a dhéantar iarratais ar modhnú ar Thairiscintí Nasctha arna n-eisiúint ag ESB Networks, ina ról mar an DSO, nó ag EirGrid, ina ról mar an TSO (nó ag “Oibreoirí Córais” mar ar a dtugtar orthu in éineacht)).

Íoslódáil PDF | 330 KB

document

Athbhreithniú 2 2010 ar Cur Chuige Comhpháirteach TSO/DSO maidir le Treoirlínte Praghsála Grúp-Phróiseála

Is é cuspóir an pháipéir seo sraith shoiléir threoirlínte a thabhairt d’iarratasóirí atá ag iarraidh nascadh faoin gCur Chuige Grúp-Phróiseála trína mínítear dóibh an réasúnaíocht atá leis an bpróiseas muirir a ghearradh ar nascadh agus an mhodheolaíocht a bhaineann leis.

Íoslódáil PDF | 290 KB

document

Rialacha maidir le Táillí Idirbhearta a ghearradh le haghaidh Seirbhísí Breise chun an tSeirbhís a Úsáid

Déanann an CER faomhadh gach bliain ar na muirir a ghearrtar ar sheirbhísí a chuirtear ar fáil de bhun iarratas speisialta a dhéanann Soláthraithe. Léirítear sa doiciméad seo na rialacha maidir le chur i bhfeidhm na muirear sin.

Íoslódáil PDF | 125 KB

document

Bunús na dTáillí i gcomhair Nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo an bunús ar a ríomhtar na muirir a ghearrtar le haghaidh nascadh leis an gCóras Dáileacháin agus a chuireann ESB Networks CGA. i bhfeidhm mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 178 KB