FORM

Iarratas ar Forbairt Ilaonad (NC1)

Tá an fhoirm iarratais seo le haghaidh thógálaithe nó forbróirí ar mhian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh Forbairt Ilaonad agus Scéim Tithíochta.

Íoslódáil PDF | 331 KB

FORM

Foirm Fógra maidir le Micrighiniúint (NC6)

Tá an fhoirm iarratais seo le haghaidh daoine ar mian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh micrea-gineadóir.

Íoslódáil PDF | 35 KB

document

Litir Chuig Gnóthas Mór trína nGlacfar leis gur Glacadh leis an gComhaontú

Litir a ghabhann leis agus atá mar chuid de Chomhaontú Nasctha Caighdeánach ina meastar gur glacadh leis an gComhaontú má leanann an custaiméir ar aghaidh ag úsáid an naisc.

Íoslódáil PDF | 34 KB

document

Litir Luachana le haghaidh Gnóthais Mhóra

Litir luachana a ghabhann le Comhaontú Nasctha Caighdeánach agus atá mar chuid de le Comhaontú Caighdeánach Nasctha nuair a bhíonn ranníocaíocht chaipitiúil riachtanach chun nasc nua nó nasc modhnaithe a chur ar fáil do chustaiméir éilimh amháin.

Íoslódáil PDF | 53 KB

document

Comhaontú Caighdeánach Nasctha

Comhaontú Caighdeánach Nasctha le haghaidh naisc éilimh agus gineadóirí i gcás inar mó ná 100kVA an acmhainn uasta.

Íoslódáil PDF | 94 KB

document

Coinníollacha a Rialaíonn Nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais ar an Meánvoltas nó ag 38 Cileavolta (kV).

Íoslódáil PDF | 473 KB

document

Coinníollacha ginearálta maidir le Custaiméirí Tionsclaíocha agus Tráchtála agus Gineadóirí a nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le lóid atá níos mó ná 100 Cileavolta Aimpéir (kVA) nó cothrom leis a nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais.

Íoslódáil PDF | 340 KB

document

Na coinníollacha a rialaíonn nascadh leis an gCóras Dáileacháin i gcás custaiméirí ag a bhfuil níos lú ná 100 kVA acu

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais maidir le lóid atá níos lú ná 100 Cileavolta Aimpéir (kVA).

Íoslódáil PDF | 67 KB

document

Meabhrán Eolais faoi Dhátaí Céime Fada i gcás Comhaontuithe Nasctha Giniúna

Déantar soiléiriú sa mheamram faisnéise seo ar cathain a gcuirfear i bhfeidhm an ceart chun Comhaontú Nasctha a fhoirceannadh.

Íoslódáil PDF | 173 KB

document

Cur Síos ar Saintréithe Nasctha - Cóid DUoS agus MCC

Mínítear sa doiciméad seo na cóid um Úsáid Dáileacháin an Chórais (DuoS) agus um Chumraíocht Mhéadar (MCC) a úsáidtear i gComhaontuithe Nasctha ESB Networks.

Íoslódáil PDF | 24 KB