document

Feirmeacha Gaoithe Nasctha Fuinnmhithe

Tá faisnéis staitistiúil sa doiciméad seo faoi na gineadóirí Feirmeacha Gaoithe go léir atá Fuinnmhithe agus Nasctha leis an gcóras dáileacháin agus déantar í a thabhairt cothrom le dáta gach ráithe.

Íoslódáil PDF | 173 KB

document

Bileog faoi Léamh Méadair ESB Iskra MT 173

Bileog faoi Léamh Méadair le haghaidh Méadair Leictreonacha Gnó de chineál Iskra MT173.

Íoslódáil PDF | 120 KB

document

Bileog faoi Léamh Méadair ESB_Elster A1140 A1120

Bileog Léamh Méadair le haghaidh Méadair Leictreonacha Gnó de chineál Elster A1140/A1120.

Íoslódáil PDF | 77 KB

document

Bileog faoi Léamh Méadair ESB_ABB Vision Elster A1700

Bileog faoi Léamh Méadair le haghaidh Méadair Leictreonacha Gnó de chineál ABB Vision Elster A1700.

Íoslódáil PDF | 77 KB

document

Bileog faoi Léamh Méadair le haghaidh Méadair ESB_ABB GEC PPM

Bileog faoi Léamh Méadair le haghaidh Méadair Leictreonacha Gnó de chineál ABB GEC PPM.

Íoslódáil PDF | 79 KB

Pay As You Go Meter

Méadar íoc-mar-a-úsáidtear

Gheobhaidh tú gach eolas ábhartha sa doiciméad seo a bheidh ag teastáil uait faoi do mheadar íoc-mar-a-úsáidtear.

Íoslódáil PDF | 3 MB

Helping your read your meter

Cabhair chun do mhéadar a léamh

Léireofar duit sa doiciméad seo conas do mhéadar leictreachais a léamh agus conas an léamh a sheoladh isteach.

Íoslódáil PDF | 1 MB

document

Foirm Éilimh um Chúiteamh Crainn

Tá an fhoirm seo le haghaidh custaiméirí ar mhian leo iarratas a dhéanamh ar chúiteamh mar gheall ar chrainn chruach leictreachais nó cuaillí dúbailte adhmaid atá ag cur isteach ar ghnáthchleachtais feirmeoireachta (Cur isteach Crainn).

Íoslódáil PDF | 184 KB

document

Foirm threorach um Íocaíocht Chúitimh Chrainn

Déantar na híocaíochtaí maidir le cur isteach crann go díreach isteach i do chuntas bainc trí ríomhaistriú airgid. Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol isteach í chuig an seoladh cuí chun an íocaíocht a fháil.

Íoslódáil PDF | 106 KB

document

Cur i láthair - Cúnamh don Jab do Sheirbhísí Éigeandála

Cur i Láthair do na Seirbhísí Éigeandála maidir le déileáil le guaiseacha leictreachais.

Íoslódáil PDF | 988 KB