FORM

Iarratas ar Naisc Nua nó ar Naisc Athruithe Neamh-mhéadraithe (lena n-áirítear soilsiú poiblí) (NC4)

Tá an Fhoirm Iarratais seo le haghaidh custaiméirí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh naisc neamh-mhéadraithe. Féach ar an eolas breise thíos faoi cathain ar ceart an Fhoirm iarratais seo a úsáid.

  • Soilsiú poiblí neamh-mhéadraithe faoi bhun 2 cileavolta-aimpéar (kVA) le haghaidh Údarás Áitiúil nó tógálaí/forbróir,
  • Ualaí leictreacha neamh-mhéadraithe (nach soilsiú poiblí iad) atá faoi bhun 2 cileavolta-aimpéar (kVA) le haghaidh custaiméirí a bhfuil pointí nasctha acu, m.sh. soilse tráchta, scáthláin bhus,
  • Ualaí leictreacha neamh-mhéadraithe (nach soilsiú poiblí iad) atá faoi bhun 2 cileavolta-aimpéar (kVA) le haghaidh custaiméirí a bhfuil pointe nasctha singil acu, m.sh. fálta leictreacha.

Íoslódáil PDF | 113 KB

Your Meter Cabinet

Do Chaibinéad Méadair ESB Networks

Tá cur síos sa doiciméad seo ar shonraíocht na seirbhísí caighdeánacha baile neamhscéime faoi thalamh chuig caibinéad méadair lasmuigh.

Íoslódáil PDF | 1 MB

Electrical Hazards Overhead Lines

Seachain Guaiseacha Leictreacha agus tú ag obair gar do línte leictreacha lastuas

Tarlaíonn timpistí toisc nach nglactar gach réamhchúram is indéanta chun teagmháil de thaisme le línte leictreacha beo lastuas a sheachaint. Moltar modhanna agus nósanna imeachta sa leabhrán seo agus má ghlactar leo cuirfidh siad cur chuige dearfach ar fáil chun deireadh a chur leis na tragóidí seo.

Íoslódáil PDF | 457 KB

document

Sceideal na dTáillí maidir le hIarratais ar Ghineadóirí agus Mionathruithe ar Ghineadóirí

Tá sceideal sa doiciméad seo de na táillí a ghearrtar ar iarratais ar ghineadóirí agus ar mionathruithe ar ghineadóirí.

Íoslódáil PDF | 106 KB

document

Rialacha maidir le Táillí Idirbhearta a ghearradh le haghaidh Seirbhísí Breise chun an tSeirbhís a Úsáid

Déanann an CER faomhadh gach bliain ar na muirir a ghearrtar ar sheirbhísí a chuirtear ar fáil de bhun iarratas speisialta a dhéanann Soláthraithe. Léirítear sa doiciméad seo na rialacha maidir le chur i bhfeidhm na muirear sin.

Íoslódáil PDF | 125 KB

document

Líníochtaí faoi Shuiteáil Cábla MV & LV

Líníochtaí faoi Shuiteáil Cábla MV agus LV

Íoslódáil PDF | 1 MB

FORM

Foirm Fógra maidir le Micrighiniúint (NC6)

Tá an fhoirm iarratais seo le haghaidh daoine ar mian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh micrea-gineadóir.

Íoslódáil PDF | 35 KB

document

Tairiscint Nasctha - Páipéar faoi Bheartas agus Próiseas

Is é cuspóir an pháipéir seo sraith shoiléir threoirlínte faoi beartas maidir le tairiscint nasctha a thabhairt d’iarratasóirí atá ag iarraidh nascadh. Baineann na beartais atá leagtha amach sa pháipéar seo de ghnáth le gach catagóir gineadóra, idir in-athnuaite agus neamh-inathnuaite, mura luaitear a mhalairt.

Íoslódáil PDF | 657 KB

Sparky. 86 x 125 final jpg

Bileog Ghníomhaíochta Shinsearach 1

Bileog Ghníomhaíochta Shinsearach 1

Íoslódáil PDF | 145 KB

document

Cód Cleachtais maidir le Dí-fhuinnmhiú

Tá cur síos sa doiciméad seo na himthosca agus na coinníollacha faoina ndéantar pointí nasctha leis an líonra a dhífhuinnmhiú.

Íoslódáil PDF | 95 KB