document

Táillí agus Próiseas Comhpháirteach DSO TSO chun Tairiscint Nasctha a Mhionathrú

Tá cur síos sa cháipéis seo ar phróiseas leasaithe chun déileáil le hiarratais ar mhodhnú agus na táillí atá inmhuirearaithe ar an gcustaiméir (Cuid 3) nuair a dhéantar iarratais ar modhnú ar Thairiscintí Nasctha arna n-eisiúint ag ESB Networks, ina ról mar an DSO, nó ag EirGrid, ina ról mar an TSO (nó ag “Oibreoirí Córais” mar ar a dtugtar orthu in éineacht)).

Íoslódáil PDF | 330 KB

document

Athbhreithniú 2 2010 ar Cur Chuige Comhpháirteach TSO/DSO maidir le Treoirlínte Praghsála Grúp-Phróiseála

Is é cuspóir an pháipéir seo sraith shoiléir threoirlínte a thabhairt d’iarratasóirí atá ag iarraidh nascadh faoin gCur Chuige Grúp-Phróiseála trína mínítear dóibh an réasúnaíocht atá leis an bpróiseas muirir a ghearradh ar nascadh agus an mhodheolaíocht a bhaineann leis.

Íoslódáil PDF | 290 KB

document

Rialacha maidir le Táillí Idirbhearta a ghearradh le haghaidh Seirbhísí Breise chun an tSeirbhís a Úsáid

Déanann an CER faomhadh gach bliain ar na muirir a ghearrtar ar sheirbhísí a chuirtear ar fáil de bhun iarratas speisialta a dhéanann Soláthraithe. Léirítear sa doiciméad seo na rialacha maidir le chur i bhfeidhm na muirear sin.

Íoslódáil PDF | 125 KB

document

Bunús na dTáillí i gcomhair Nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo an bunús ar a ríomhtar na muirir a ghearrtar le haghaidh nascadh leis an gCóras Dáileacháin agus a chuireann ESB Networks CGA. i bhfeidhm mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 178 KB

document

Sceideal na dTáillí um Oibriú agus Cothabháil

Tá cur síos sa doiciméad seo ar na Táillí um Oibriú agus Cothabháil a bhaineann le Gineadóirí, le Saoráidí Cumhachta is Teasa in Éineacht (CTÉ) agus le custaiméirí atá ina nUatáirgeoirí.

Íoslódáil PDF | 206 KB

document

Ráiteas Táillí ESB Networks CGA.

Tá liosta sa doiciméad ar na táillí nasctha reatha, táillí um úsáid dáileacháin an chórais (DUoS) agus táillí seirbhíse eile a ghearrann ESB Networks CGA. ina ról mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin.

 Íoslódáil PDF | 629 KB