document

Téarmaí agus Coinníollacha Chomórtas Twitter/Instagram ESB Networks

Téarmaí agus Coinníollacha Chomórtas Twitter/Instagram ESB Networks

Íoslódáil PDF | 148 KB

Customer Charter

Cairt Chustaiméirí ESB Networks

Is éard atá san 12 Ráthaíocht Seirbhíse na spriocanna ar cheart do bhaill foirne a bhaint amach nó a shárú agus iad ag cur réimse seirbhísí ESB Networks ar fáil duit.

Íoslódáil PDF | 3 MB

Customer Service Improvement

An Plean um Fheabhsú Seirbhíse do Chustaiméirí 2013 – 2016

Déanann an Plean seo um Fheabhsú Seirbhíse do Chustaiméirí 2013-2016 comhlánú agus neartú ar an Cairt Chustaiméirí. Athdhearbhaíonn sé ár dtiomantas chun seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil a fhreastalóidh ar na riachtanais atá agat ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costas de.

Íoslódáil PDF | 602 KB

Vulnerable Customer Policy

Beartas ESB Networks le haghaidh Chustaiméirí Leochaileacha

Sa Chód Cleachtais seo tá cur síos againn ar conas a dtugaimid tacaíocht duit mar Chustaiméir Leochaileach. Má tá tú cláraithe le do Sholáthraí Leictreachais mar chustaiméir leochaileach cuirimid tacaíocht ar fáil trí na seirbhísí atá leagtha amach sa doiciméad seo.

Íoslódáil PDF | 189 KB