Safe Construction with Electricity

This booklet provides important safety and customer service information to help you stay safe when working near electricity networks and to explain key steps when you require services from ESB Networks.

Download PDF | 797 KB

How you can avoid hitting electricty cables 86x125

How you can avoid hitting electrical cables when digging and drilling

This booklet provides guidelines that apply to all work that involves penetrating the ground at or below surface level where there maybe ESB Networks cables or privately owned cables.

Download PDF | 395 KB

Public Safety Strategy 2017 - 2020  86x125

Straitéis Sábáilteachta Poiblí 2017-2020

Straitéis Sábháilteachta Poiblí agus Plean gníomhaíochta 2017-2020. Ag cur oiliúint ar an bpobal le go ngníomhóidh siad go sábháilte gar don leictreachas.  Download PDF | 2 MB

document

Guaiseacha Leictreacha a sheachaint agus tú ag obair gar do línte lastuas

Seo Póstaer faoi Ghuaiseacha Leictreacha a sheachaint agus tú ag obair gar do línte leictreacha lastuas.

Íoslódáil PDF | 80 KB

document

Tionchar Tuilte ar Shábháilteacht Leictreach

Ní amháin nach féidir cur síos a dhéanamh ar an gcruatan a bhíonn le fulaingt ag a lán daoine nuair a bhíonn tithe, feirmeacha agus bóithre báite ag tuilte ach ní mór duit aird a thabhairt ar do chúrsaí sábháilteachta féin. Bíonn sé thar a bheith contúirteach nuair a dhéanann uisce teagmháil le leictreachas agus is gá duit a bheith airdeallach i gcónaí chun fanacht sábháilte.

Íoslódáil PDF | 97 KB |

Electrical Hazards Overhead Lines

Seachain Guaiseacha Leictreacha agus tú ag obair gar do línte leictreacha lastuas

Tarlaíonn timpistí toisc nach nglactar gach réamhchúram is indéanta chun teagmháil de thaisme le línte leictreacha beo lastuas a sheachaint. Moltar modhanna agus nósanna imeachta sa leabhrán seo agus má ghlactar leo cuirfidh siad cur chuige dearfach ar fáil chun deireadh a chur leis na tragóidí seo.

Íoslódáil PDF | 457 KB

document

ESB Networks Réimsí Leictreacha agus Maighnéadacha

Ós rud é gur mian linn déileáil go hoscailte leis an gceist seo táimid ag cur an eolais seo ar fáil duit faoi réimsí leictreacha agus maighnéadacha. Bíonn do chaighdeán maireachtála agus do thimpeallacht oibre, chomh maith le leas beostoic agus barraí feirme thar a bheith mór againn i gcónaí.

Íoslódáil PDF | 2 MB

Safe Use of Electricity in the Home

Leictreachas a úsáid go sábháilte sa bhaile

Tugtar leideanna agus treoracha sábháilteachta sa leabhrán seo faoi conas leictreachas a úsáid go sábháilte sa bhaile.

Íoslódáil PDF | 1 MB

Farm Well Farm Safely

Feirmeoireacht Mhaith Feirmeoireacht Shábháilte

Tá roinnt moltaí úsáideacha sa leabhrán seo faoi bheith ag obair go sábháilte agus go héifeachtach le leictreachas ar an bhfeirm. Leabhrán maith tagartha is ea é le coimeád in aice láimhe.

Íoslódáil PDF | 962 KB

Farm Safely with Electricity

Feirmeoireacht Shábháilte le Leictreachas

Cuid dár dtiomantas chun ceannaireacht a sholáthar maidir le sábháilteacht is ea an leabhrán seo. Tá roinnt treoracha praiticiúla ann faoi fheirmeoireacht shábháilte le leictreachas.

Feirmeoireacht Shábháiltle le leictreachas | PDF 1 MB