document

Guaiseacha Leictreacha a sheachaint agus tú ag obair gar do línte lastuas

Seo Póstaer faoi Ghuaiseacha Leictreacha a sheachaint agus tú ag obair gar do línte leictreacha lastuas.

Íoslódáil PDF | 80 KB

Gentleman cutting trees near overhead line

Comhairle ESB Networks faoi Shábháilteacht Phoiblí

Bí Sábháilte maidir le leictreachas. Té ESB Networks ag meabhrú dá gcustaiméirí go léir gan rioscaí a ghlacadh go deo le leictreachas.

Íoslódáil PDF | 109 KB

Safety on the farm

Sábháilteacht Feirme - An bhfuil tú cinnte go bhfuil sé sábháilte?

Sábháilteacht ar an bhfeirm - An bhfuil tú cinnte go bhfuil sé sábháilte? Nuair bhíonn tú ag obair ar an bhfeirm, bí ag faire amach do sreanga lastuas.

Íoslódáil PDF | 276 KB

document

Leideanna Sábháilteachta

Leideanna Sábháilteachta – An bhfuil tú cinnte go bhfuil sé sábháilte. Leideanna Sábháilteachta ó ESB Networks d'Fheirmeoirí, Tógálaithe, Úinéirí Tithe.

Íoslódáil PDF |107 KB

document

Tionchar Tuilte ar Shábháilteacht Leictreach

Ní amháin nach féidir cur síos a dhéanamh ar an gcruatan a bhíonn le fulaingt ag a lán daoine nuair a bhíonn tithe, feirmeacha agus bóithre báite ag tuilte ach ní mór duit aird a thabhairt ar do chúrsaí sábháilteachta féin. Bíonn sé thar a bheith contúirteach nuair a dhéanann uisce teagmháil le leictreachas agus is gá duit a bheith airdeallach i gcónaí chun fanacht sábháilte.

Íoslódáil PDF | 97 KB |

document

Cur i láthair - Cúnamh don Jab do Sheirbhísí Éigeandála

Cur i Láthair do na Seirbhísí Éigeandála maidir le déileáil le guaiseacha leictreachais.

Íoslódáil PDF | 988 KB

document

Cúnamh don Jab do Sheirbhísí Éigeandála

Cúnamh don Jab do na Seirbhísí Éigeandála maidir le déileáil le guaiseacha leictreachais.

Íoslódáil PDF | 147 KB

document

Insliú Ballaí Seachtracha - Treoir d’Uinéirí Tithe agus do Shuiteálaithe

Insliú Ballaí Seachtracha. Treoirlínte d’Úinéirí Tithe agus do Chonraitheoirí ar Riachtanais agus táillí ESB Networks.

Download PDF | 517 KB

document

Cód Cleachtais chun an Baol ó Línte Leictreachais Lastuas a Sheachaint

Is é aidhm an Chóid Chleachtais seo an obair a dhéantar cóngarach do línte leictreachais lastuas a dhéanamh níos sábháilte agus, sa chaoi sin, cuidiú leo siúd a bhfuil baint acu le bheith ag obair in aice le línte leictreachais lastuas na contúirtí a sheachaint a bhaineann leo.

Íoslódáil PDF | 607 KB

document

Crainn agus fásra a bhearradh

Tá faisnéis sa doiciméad seo do chustaiméirí faoi chlár an ESB chun crainn agus fásra a bhearradh.

Íoslódáil PDF | 1 MB