document

Treoir maidir leis an bPróiseas chun Custaiméirí Éilimh a Cheangal leis an gCóras Dáileacháin

Tá an treoir seo deartha le taispeáint cad is gá do chustaiméirí éilimh a dhéanamh chun go nascfar iad leis an gCóras Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 534 KB

document

Comhaontú Caighdeánach Nasctha

Comhaontú Caighdeánach Nasctha le haghaidh naisc éilimh agus gineadóirí i gcás inar mó ná 100kVA an acmhainn uasta.

Íoslódáil PDF | 94 KB

Guidebook for Housing Schemes

Treoirleabhar faoi Sheirbhísí Leictreachais do Scéimeanna Tithíochta

Tá treoir sa doiciméad seo faoi riachtanais ESB Networks maidir le suiteálacha leictreachais i scéimeanna tithíochta.

Íoslódáil PDF | 5 MB

FORM

Nasc le Teaghais Shingil Chónaithe nó le hÁitreabh Feirme (NC2)

Tá an fhoirm iarratais seo i gcomhair custaiméirí baile ar mian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh teach singil (uirbeach nó tuaithe), áitribh feirme a úsáideann lóid atá faoi bhun nó cothrom le 29kVa nó árasán teaghlaigh.

Íoslódáil PDF | 580 KB

document

Litir Luachana le haghaidh Gnóthais Mhóra

Litir luachana a ghabhann le Comhaontú Nasctha Caighdeánach agus atá mar chuid de le Comhaontú Caighdeánach Nasctha nuair a bhíonn ranníocaíocht chaipitiúil riachtanach chun nasc nua nó nasc modhnaithe a chur ar fáil do chustaiméir éilimh amháin.

Íoslódáil PDF | 53 KB

document

Litir Chuig Gnóthas Mór trína nGlacfar leis gur Glacadh leis an gComhaontú

Litir a ghabhann leis agus atá mar chuid de Chomhaontú Nasctha Caighdeánach ina meastar gur glacadh leis an gComhaontú má leanann an custaiméir ar aghaidh ag úsáid an naisc.

Íoslódáil PDF | 34 KB

FORM

Foirm Iarratais le haghaidh Nasc Nua nó le haghaidh Acmhainn (MIC) Mhéadaithe/Laghdaithe (NC3)

Tá an Fhoirm Iarratais seo le haghaidh chustaiméirí gnó ar mhian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh na nithe seo a leanas:

  • Aonad singil tráchtála/tionscail
  • Ilphointí nasctha measctha, mar shampla soilse tráchta, scáthláin bhus
  • Méadú nó laghdú ar do leibhéal reatha soláthair (Uasacmhainn Iompórtála)
  • Áitreabh feirme a úsáideann lóid atá níos mó ná 30 Cileavolta Aimpéir (kVA) nó cothrom leis.

Íoslódáil PDF | 284 KB

FORM

Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5)

Ba cheart do chustaiméirí atá ag iarraidh gineadóir nua a nascadh leis an gcóras dáileacháin an fhoirm seo a chomhlánú.

Íoslódáil PDF | 737 KB

document

Faisnéis faoi Dháileadh Cumais Claochladán Fostáisiún HV agus faoi Lóid

Faisnéis faoi Dháileadh Cumais Claochladán Fostáisiún HV agus faoi Lóid.

Íoslódáil PDF | 507 KB

FORM

Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5A)

Ba cheart do chustaiméirí atá ag iarraidh gineadóir nua a nascadh leis an gcóras dáileacháin an fhoirm seo a chomhlánú.

Íoslódáil PDF | 548 KB