FORM

Iarrtas le suíomh cuaille nó líne a áthrú NW1

Tá an fhoirm iarratais seo do chustaiméirí ar mian leo iarratas a dhéanamh chun cuaille nó líne a athlonnú.

Íoslódáil PDF | 97 KB

Guidebook for Housing Schemes

Treoirleabhar faoi Sheirbhísí Leictreachais do Scéimeanna Tithíochta

Tá treoir sa doiciméad seo faoi riachtanais ESB Networks maidir le suiteálacha leictreachais i scéimeanna tithíochta.

Íoslódáil PDF | 5 MB

FORM

Nasc le Teaghais Shingil Chónaithe nó le hÁitreabh Feirme (NC2)

Tá an fhoirm iarratais seo i gcomhair custaiméirí baile ar mian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh teach singil (uirbeach nó tuaithe), áitribh feirme a úsáideann lóid atá faoi bhun nó cothrom le 29kVa nó árasán teaghlaigh.

Íoslódáil PDF | 130 KB

FORM

Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5A)

Ba cheart do chustaiméirí atá ag iarraidh gineadóir nua a nascadh leis an gcóras dáileacháin an fhoirm seo a chomhlánú.

Íoslódáil PDF | 548 KB

FORM

Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5)

Ba cheart do chustaiméirí atá ag iarraidh gineadóir nua a nascadh leis an gcóras dáileacháin an fhoirm seo a chomhlánú.

Íoslódáil PDF | 737 KB

FORM

Iarratas ar Naisc Nua nó ar Naisc Athruithe Neamh-mhéadraithe (lena n-áirítear soilsiú poiblí) (NC4)

Tá an Fhoirm Iarratais seo le haghaidh custaiméirí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh naisc neamh-mhéadraithe. Féach ar an eolas breise thíos faoi cathain ar ceart an Fhoirm iarratais seo a úsáid.

  • Soilsiú poiblí neamh-mhéadraithe faoi bhun 2 cileavolta-aimpéar (kVA) le haghaidh Údarás Áitiúil nó tógálaí/forbróir,
  • Ualaí leictreacha neamh-mhéadraithe (nach soilsiú poiblí iad) atá faoi bhun 2 cileavolta-aimpéar (kVA) le haghaidh custaiméirí a bhfuil pointí nasctha acu, m.sh. soilse tráchta, scáthláin bhus,
  • Ualaí leictreacha neamh-mhéadraithe (nach soilsiú poiblí iad) atá faoi bhun 2 cileavolta-aimpéar (kVA) le haghaidh custaiméirí a bhfuil pointe nasctha singil acu, m.sh. fálta leictreacha.

Íoslódáil PDF | 108 KB

FORM

Foirm Iarratais le haghaidh Nasc Nua nó le haghaidh Acmhainn (MIC) Mhéadaithe/Laghdaithe (NC3)

Tá an Fhoirm Iarratais seo le haghaidh chustaiméirí gnó ar mhian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh na nithe seo a leanas:

  • Aonad singil tráchtála/tionscail
  • Ilphointí nasctha measctha, mar shampla soilse tráchta, scáthláin bhus
  • Méadú nó laghdú ar do leibhéal reatha soláthair (Uasacmhainn Iompórtála)
  • Áitreabh feirme a úsáideann lóid atá níos mó ná 30 Cileavolta Aimpéir (kVA) nó cothrom leis.

Íoslódáil PDF | 284 KB

FORM

Iarratas ar Forbairt Ilaonad (NC1)

Tá an fhoirm iarratais seo le haghaidh thógálaithe nó forbróirí ar mhian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh Forbairt Ilaonad agus Scéim Tithíochta.

Íoslódáil PDF | 331 KB

FORM

Foirm Fógra maidir le Micrighiniúint (NC6)

Tá an fhoirm iarratais seo le haghaidh daoine ar mian leo iarratas a dhéanamh ar nasc leis an gcóras dáileacháin leictreachais le haghaidh micrea-gineadóir.

Íoslódáil PDF | 35 KB

document

Litir Chuig Gnóthas Mór trína nGlacfar leis gur Glacadh leis an gComhaontú

Litir a ghabhann leis agus atá mar chuid de Chomhaontú Nasctha Caighdeánach ina meastar gur glacadh leis an gComhaontú má leanann an custaiméir ar aghaidh ag úsáid an naisc.

Íoslódáil PDF | 34 KB