document

Feirmeacha Gaoithe Nasctha Fuinnmhithe

Tá faisnéis staitistiúil sa doiciméad seo faoi na gineadóirí Feirmeacha Gaoithe go léir atá Fuinnmhithe agus Nasctha leis an gcóras dáileacháin agus déantar í a thabhairt cothrom le dáta gach ráithe.

Íoslódáil PDF | 173 KB

document

An Paca Eolais d’Fhorbróirí Gineadóirí

Eisíonn ESB Networks an doiciméad seo ar a dtugtar Paca Eolais d’Fhorbróirí Gineadóirí mar threoir d’fhorbróirí tograí giniúna chun eolas a sholáthar ar an bpróiseas nasctha do thograí Gineadóirí Neamh-Inchoimhlinte agus Inchoimhlinte araon.

Íoslódáil PDF | 306 KB

document

Na Coinníollacha a Rialaíonn Nascadh agus Oibriú Micrighiniúna

Mínítear sa doiciméad seo na coinníollacha atá le comhlíonadh chun mionghineadóir a nascadh agus a oibriú.

Íoslódáil PDF | 111 KB

document

Foirm Iarratais Fhorlíontach le haghaidh Mionathruithe ar Thairiscintí Nasctha Giniúna

Ba cheart an fhoirm iarratais seo a chomhlánú má tá do thionscadal á phróiseáil laistigh de chur chuige próiseála ghrúpa GPA, agus gur mian leat go n-úsáidfeadh na hoibreoirí córais sonraí tionscadail bréige seachas na sonraí tionscadail ar leith a sholáthraigh tú.

Íoslódáil PDF | 374 KB

document

Feirmeacha Gaoithe ar Chonradh

Tá faisnéis staitistiúil sa doiciméad seo faoi na gineadóirí Feirmeacha Gaoithe ar chonradh go léir atá nasctha leis an gcóras dáileacháin agus déantar í a thabhairt cothrom le dáta gach ráithe.

Íoslódáil PDF | 144 KB

document

Geata 2 Tairiscintí Nasctha - Amlíne agus Treoir

Leagtar amach sa doiciméad seo an amlíne agus an próiseas chun thairiscintí Grúpaí Geata 2 a chur ar fáil go céimneach.

Íoslódáil PDF | 169 KB

document

Sonraí maidir le coisceas líne i gcás 38 Cileavolta

Tá liosta sonraí sa doiciméad seo faoi choisceas líne i gcás 38 cileavolta.

Íoslódáil PDF | 46 KB

document

Gineadóirí Neamh-Gaoithe atá Nasctha agus Fuinnmhithe

Tá faisnéis staitistiúil sa doiciméad seo faoi na Gineadóirí Neamh-Gaoithe Fuinnmhithe go léir atá Nasctha leis an gcóras dáileacháin agus déantar í a thabhairt cothrom le dáta gach ráithe.

Íoslódáil PDF | 137 KB |

document

Sonraí faoi choisceas líne i gcás Meánvoltais

Tá liosta sonraí sa doiciméad seo faoi choisceas líne i gcás meánvoltais.

Íoslódáil PDF | 49 KB

document

Sceideal Cruinnithe Foghrúpa Custaiméirí faoi Mhodh Nasctha

Is iad na cruinnithe foghrúpa an príomhbhealach inar féidir le custaiméirí plé a dhéanamh ar chúrsaí nasctha, agus is éard atá sa doiciméad seo ná sceideal athbhreithnithe de na cruinnithe sin.

Íoslódáil PDF | 12 KB