document

Foirm Iarratais Fhorlíontach le haghaidh Mionathruithe ar Thairiscintí Nasctha Giniúna

Ba cheart an fhoirm iarratais seo a chomhlánú má tá do thionscadal á phróiseáil laistigh de chur chuige próiseála ghrúpa GPA, agus gur mian leat go n-úsáidfeadh na hoibreoirí córais sonraí tionscadail bréige seachas na sonraí tionscadail ar leith a sholáthraigh tú.

Íoslódáil PDF | 374 KB

document

Comhfhreagras ó ESB Networks maidir le modhanna nasctha

Leagtar amach sa chomhfhreagras seo na spriocdhátaí maidir le moltaí faoi mhodhanna nasctha a cur faoi bhráid na nOibreoirí Córais lena chinntiú go bhféadfar iad a chur san áireamh i staidéir faoi mhodhanna nasctha.

Íoslódáil PDF | 154 KB

document

Sceideal Cruinnithe Foghrúpa Custaiméirí faoi Mhodh Nasctha

Is iad na cruinnithe foghrúpa an príomhbhealach inar féidir le custaiméirí plé a dhéanamh ar chúrsaí nasctha, agus is éard atá sa doiciméad seo ná sceideal athbhreithnithe de na cruinnithe sin.

Íoslódáil PDF | 12 KB

document

Geata 2 Tairiscintí Nasctha - Amlíne agus Treoir

Leagtar amach sa doiciméad seo an amlíne agus an próiseas chun thairiscintí Grúpaí Geata 2 a chur ar fáil go céimneach.

Íoslódáil PDF | 169 KB