document

Litir maidir le hAthshannadh/Nuachan

I gcás iarratais ar Shannadh, ba cheart duit an Litir Sannta/Nuachan a sheoladh isteach ag iarraidh go ndéanfar Comhaontú Nasctha atá ann cheana féin a Nuachan chuig Eintiteas Nua Dlíthiúil.

Íoslódáil PDF | 133 KB

document

Treoirlínte maidir le costais agus infheidhmeacht EGIP (Cosaint Comhéadain Giniúna Leabaithe)

Tá treoirlínte sa doiciméad seo maidir le costais agus infheidhmeacht EGIP (Cosaint Comhéadain Giniúna Leabaithe).

Íoslódáil PDF | 171 KB

document

Liosta Sannachán Nóid – Nuashonraithe ar an 20/05/2011

Tá tiomantas tugtha ag na hOibreoirí Córais nuashonrú a dhéanamh ar an liosta sannachán nóid ó am go ham chun aon athruithe ar tháblaí Gheata 3 (a foilsíodh i dtosach an 19 Eanáir 2009) a dhearbhú. Léirítear na hathruithe i ndath buí sa doiciméad agus tá fonóta san áireamh ina mínítear an chúis ardleibhéil atá leis an athrú.

Íoslódáil PDF | 244 KB

document

Sonraí maidir le hiarratais a phróiseáil lasmuigh den GPA.

Leagtar amach sa doiciméad seo na céimeanna trína ndéantar iarratas a phróiseáil nuair nach n-úsáidtear an GPA coitianta, agus áirítear leis na tosca inar féidir iarratas nach n-úsáideann GPA a bheith incháilithe.

Íoslódáil PDF | 428 KB

document

Plean um Thionscadal Geata 3

Tá achoimre ardleibhéil sa doiciméad seo ar Phlean Oibreoirí an Chórais do Thionscadail Gheata 3. Léiríonn an t-athbhreithniú seo tionchar tabhairt isteach iniomaíochta Dáileacháin ar an bPlean, agus na taifid nuair a bheidh tuairiscí faoi Aschur Féideartha Gineadóra (PGOR) ar fáil lena n-eisiúint. Tugann sé le fios freisin an dáta a bhfuiltear ag súil go mbeidh Tuarascálacha faoi Srianta Deireanacha ar fáil.

Íoslódáil PDF | 44 KB

document

An Paca Eolais d’Fhorbróirí Gineadóirí

Eisíonn ESB Networks an doiciméad seo ar a dtugtar Paca Eolais d’Fhorbróirí Gineadóirí mar threoir d’fhorbróirí tograí giniúna chun eolas a sholáthar ar an bpróiseas nasctha do thograí Gineadóirí Neamh-Inchoimhlinte agus Inchoimhlinte araon.

Íoslódáil PDF | 306 KB

document

Próiseas um Monatóireacht Feidhmíocht Fheirm Ghaoithe

Tugtar cuntas sa doiciméad seo ar an bpróiseas atá á ghlacadh ag Eirgrid agus ESB Networks chun monatóireacht a dhéanamh ar Stáisiúin Chumhachta Feirmeacha Gaoithe (WFPS) ó thaobh catagóiriú na hinrialaitheachta sannta i ndiaidh chinneadh rialála SEM-062-11 lena scaipeadh ar bhonn tosaíochta.

Íoslódáil PDF | 547 KB

document

Naisc Ghineadóra – Nós Imeachta Gearán

Tá cur síos sa cháipéis seo an nós imeachta is gá duit a ghlacadh má tá gearán agat faoi do thairiscint Nasctha nó faoi ghnéithe eile de nascadh do chórais Giniúna leis an gCóras Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 40 KB