Gentleman cutting trees near overhead line

Comhairle ESB Networks faoi Shábháilteacht Phoiblí

Bí Sábháilte maidir le leictreachas. Té ESB Networks ag meabhrú dá gcustaiméirí go léir gan rioscaí a ghlacadh go deo le leictreachas.

Íoslódáil PDF | 109 KB

document

Rialacha maidir le Grúpa Taraife DuoS a Chur i bhFeidhm

Tá cur síos sa doiciméad seo ar na rialacha maidir le taraif cheart um Úsáid Dáileacháin an Chórais (Grúpa DUoS) a chur i bhfeidhm i gcás háitreabh nó phointe nasctha an chustaiméara.

Íoslódáil PDF | 269 KB

document

Ráiteas Táillí ESB Networks CGA.

Tá liosta sa doiciméad ar na táillí nasctha reatha, táillí um úsáid dáileacháin an chórais (DUoS) agus táillí seirbhíse eile a ghearrann ESB Networks CGA. ina ról mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin.

 Íoslódáil PDF | 629 KB