document

Soláthraithe a Faomhadh chun Ábhair a Sholáthar d’Obair a Bhaineann le LV, MV, 38kV & 110kV

Tá liosta sa doiciméad seo de na soláthraithe a faomhadh chun ábhar a sholáthar do: clúdaí boghtaí, boghtaí mionbhoscaí leictreachais, boscaí nasctha 110kV agus 38kV, ductanna, trealamh tarraingthe cáblaí, téipeanna marcála, stiallacha marcála, poist marcála agus ábhair le haghaidh fostáisiún.

Íoslódáil PDF | 1 MB

document

Líníochtaí Ailtireachta d’Fhoirgnimh Fostáisiúin Meánvoltais (MV) (Uimh. 13320)

Tá athbhreithniú á dhéanamh ar Shonraíocht 13320 faoi láthair leis na líníochtaí seo a léiriú, téigh i dteagmháil le Con Moloney ag con.moloney@esb.ie le tuilleadh eolais a fháil.

Íoslódáil PDF | 1MB

document

Achoimre ar Shonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Duchtú 110kV ESB Networks

Tá treoir sa doiciméad seo faoi riachtanais ESB Networks ó thaobh suiteálacha leictreachais i scéimeanna tithíochta.

Íoslódáil PDF | 3 MB

document

Achoimre ar Shonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Duchtú MV/LV ESB Networks

Tá achoimre sa doiciméad seo ar an sonraíocht maidir le duchtú caighdeánach faoi thalamh lena úsáid ar Chóras ESB Networks.

Íoslódáil PDF | 9 MB

document

Sonraíochtaí faoi dhuchtáil Chábla LV le haghaidh naisc neamhbhaile - leathanach 1 de 2

Léirítear sa doiciméid seo na sonraíochtaí maidir le duchtanna agus claiseanna le haghaidh Lárionaid Gnó agus Lárionaid Tionsclaíocha.

Íoslódáil PDF | 2 MB

document

Sonraíocht Ghinearálta maidir le Seirbhís Ísealvoltais (LV) faoi Thalamh do Lucht Gnó

Tá cur síos sa doiciméad ar an sonraíocht ghinearálta maidir le seirbhís ísealvoltais (LV) faoi thalamh do lucht gnó.

Íoslódáil PDF | 326 KB

document

Sonraíochtaí faoi dhuchtáil Chábla LV le haghaidh naisc neamhbhaile - leathanach 2 de 2

Léirítear sa doiciméid seo na sonraíochtaí maidir le duchtanna agus claiseanna le haghaidh Lárionaid Gnó agus Lárionaid Tionsclaíocha.

Íoslódáil PDF | 326 KB

Your Meter Cabinet

Do Chaibinéad Méadair ESB Networks

Tá cur síos sa doiciméad seo ar shonraíocht na seirbhísí caighdeánacha baile neamhscéime faoi thalamh chuig caibinéad méadair lasmuigh.

Íoslódáil PDF | 1 MB

document

Líníochtaí faoi Shuiteáil Cábla MV & LV

Líníochtaí faoi Shuiteáil Cábla MV agus LV

Íoslódáil PDF | 1 MB

document

Treoirlínte maidir le Caibinéid Méadair

Sonraítear sa doiciméad seo na riachtanais agus na sonraíochtaí le haghaidh Caibinéid Méadair.

Íoslódáil PDF | 192 KB

Le feiceáil anois: Líonraí faoi Thalamh Doiciméid Theicniúla Féach gach Rud