document

Ráiteas Bheartas Ghrúpa ESB ar Bhainistíocht Comhshaoil agus Inbhuanaitheacht

Is éard atá sa Bheartas seo ná ráiteas ar thiomantas an ESB Group faoinár ngníomhaíochtaí agus gníomhaíochtaí ár bhfochuideachtaí a reáchtáil ar bhealach atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil de. Tá an ESB Group tiomanta de thoradh an ráitis beartais do chloí le gach reachtaíocht chomhshaoil idir reachtúil agus rialála a bhaineann lenár n-oibríochtaí gnó.

Íoslódáil PDF | 39 KB

document

Treoir maidir le Rialacháin na gComhphobal Eorpach 2007 - 2014

Faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2011 (na Rialacháin) tá tú i dteideal rochtain a fháil ar fhaisnéis ar an gcomhshaol atá i seilbh ESB.

Íosiódáil PDF | 82 KB

document

Ráiteas Beartais ESB Networks ar an gComhshaol

Aithnímid in ESB Networks go bhfuil tionchair ag ár ngníomhaíochtaí ar an gcomhshaoil agus go bhfuil sé de dhualgas orainn na tionchair sin a bhainistiú ar bhealach a chuireann le forbairt inbhuanaithe ár ngeilleagair, agus a chuireann ardleibhéal cosanta ar fáil dár gcomhshaol nádúrtha. Chun níos mó a fheiceáil faoinár mbeartas comhshaoil íoslódáil an doiciméad seo.

Íoslódáil PDF | 86 MB