document

Coinníollacha a Rialaíonn Nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais ar an Meánvoltas nó ag 38 Cileavolta (kV).

Íoslódáil PDF | 473 KB

document

Coinníollacha ginearálta maidir le Custaiméirí Tionsclaíocha agus Tráchtála agus Gineadóirí a nascadh leis an gCóras Dáileacháin

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le lóid atá níos mó ná 100 Cileavolta Aimpéir (kVA) nó cothrom leis a nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais.

Íoslódáil PDF | 340 KB

document

Na coinníollacha a rialaíonn nascadh leis an gCóras Dáileacháin i gcás custaiméirí ag a bhfuil níos lú ná 100 kVA acu

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais maidir le lóid atá níos lú ná 100 Cileavolta Aimpéir (kVA).

Íoslódáil PDF | 67 KB

document

Meabhrán Eolais faoi Dhátaí Céime Fada i gcás Comhaontuithe Nasctha Giniúna

Déantar soiléiriú sa mheamram faisnéise seo ar cathain a gcuirfear i bhfeidhm an ceart chun Comhaontú Nasctha a fhoirceannadh.

Íoslódáil PDF | 173 KB

document

Cur Síos ar Saintréithe Nasctha - Cóid DUoS agus MCC

Mínítear sa doiciméad seo na cóid um Úsáid Dáileacháin an Chórais (DuoS) agus um Chumraíocht Mhéadar (MCC) a úsáidtear i gComhaontuithe Nasctha ESB Networks.

Íoslódáil PDF | 24 KB

document

Tosca Coigeartaithe Caillteanas Dáileacháin

Aighneacht ESB chuig an gCoimisiún um Rialáil Leictreachais. Leagtar amach sa doiciméad seo modheolaíocht ESB Networks chun tosca Coigeartaithe Caillteanas Dáileacháin a ríomh. Úsáidfear iad chun caillteanais dáilte a chionroinnt ar ídiú kWh arna mhéadrú ar láithreáin na n-úsáideoirí deiridh.

Íoslódáil PDF | 52 KB

document

Rialacha maidir le Grúpa Taraife DuoS a Chur i bhFeidhm

Tá cur síos sa doiciméad seo ar na rialacha maidir le taraif cheart um Úsáid Dáileacháin an Chórais (Grúpa DUoS) a chur i bhfeidhm i gcás háitreabh nó phointe nasctha an chustaiméara.

Íoslódáil PDF | 269 KB

document

Tairiscint Nasctha - Páipéar faoi Bheartas agus Próiseas

Is é cuspóir an pháipéir seo sraith shoiléir threoirlínte faoi beartas maidir le tairiscint nasctha a thabhairt d’iarratasóirí atá ag iarraidh nascadh. Baineann na beartais atá leagtha amach sa pháipéar seo de ghnáth le gach catagóir gineadóra, idir in-athnuaite agus neamh-inathnuaite, mura luaitear a mhalairt.

Íoslódáil PDF | 657 KB

document

Iniomaíocht ar an gCóras Dáileacháin - Páipéar faoi Phríomhphrionsabail agus Phróisis

Is é cuspóir an pháipéir seo ná go dtabharfadh ESB Networks CGA. le fios cad iad na prionsabail faoina bhfeidhmeoidh iniomaíocht ar leibhéal an Dáileacháin agus faoi mar a ordaíodh faoi CER/10/056.

Íoslódáil PDF | 420 KB

Le feiceáil anois: Coinníollacha Ginearálta & Beartais Féach gach Rud