document

Caighdeáin Pleanála um Shlándáil Córas

Leagtar síos sa doiciméad seo na caighdeáin maidir le slándáil agus pleanáil an chórais dáileacháin (i gcomhréir le Coinníoll 11 de Cheadúnas Oibreoir an Chórais Dáileacháin).

Íoslódáil PDF | 417 KB

document

Ceadúnas mar Úinéir na Sócmhainní Tarchurtha (TSO)

Tá liosta sa doiciméad seo de na coinníollacha nach mór do ESB Networks CGA. cloí leo chun a fheidhmeanna mar Úinéir na Sócmhainní Tarchurtha (TSO) a chomhlíonadh.

Íoslódáil PDF | 65 KB

document

Ceadúnas mar Úinéir Sócmhainne Dáileacháin (DAO)

Tá liosta sa doiciméad seo de na coinníollacha nach mór do ESB Networks CGA. cloí leo chun a fheidhmeanna mar Úinéir an Chórais Dáileacháin (DSO) a chomhlíonadh).

Íoslódáil PDF | 529 KB

document

Ceadúnas d’Oibreoir Córais Dáileacháin (DSO)

Tá liosta sa doiciméad seo de na coinníollacha nach mór do ESB Networks CGA. cloí leo chun a fheidhmeanna mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin (DSO) a chomhlíonadh.

Íoslódáil PDF | 1 MB

document

Cód Méadraithe don Mhargadh Aonair Leictreachais

Sonraítear sa chód seo na critéir íosta teicniúla, deartha agus oibríochta a gcaithfear a chomhlíonadh maidir le gach trealamh tráchtála um méadrú agus gach trealamh tráchtála um bhailiú sonraí, chomh maith leis na nósanna imeachta a bhaineann leo.

Íoslódáil PDF | 407 KB

Staff Compliance Code of Conduct

Cód Iompair na mBhall Foirne maidir le Comhlíonadh

Cód Iompair Bhaill Foirne ESB maidir le Comhlíonadh 2010.

Íoslódáil PDF | 409 KB

document

Cód Cleachtais maidir le Dí-fhuinnmhiú

Tá cur síos sa doiciméad seo na himthosca agus na coinníollacha faoina ndéantar pointí nasctha leis an líonra a dhífhuinnmhiú.

Íoslódáil PDF | 95 KB

document

Cód Cleachtais maidir le rochtain ar thalamh agus/nó ar áitribh

Tá faisnéis d’úinéirí talún sa doiciméad seo maidir lena gcearta agus iad ag déileáil le ESB Networks nuair is gá dóibh dul isteach ar talamh nó in áitreabh.

Íoslódáil PDF | 106 KB

National Code of Practice

Cód Cleachtais Náisiúnta

Mínítear sa cháipéis seo na socruithe atá ann ag an bpointe comhéadain idir an gréasán leictreachais agus trealamh custaiméirí maidir le réimse cásanna nasctha leictreachais.

Íoslódáil PDF | 3 MB