document

Tástáil Chomhlíonta i gcomhair an Chóid Dáileacháin maidir le Feirmeacha Gaoithe

Tá leagtha amach sa cháipéis seo an cur chuige atá comhaontaithe idir an TSO agus an DSO i leith an phróisis tástála do stáisiúin chumhachta feirme gaoithe inrialaithe a bhfuil a n-acmhainn chláraithe cothrom le 5 MW nó níos mó ná sin lena chinntiú go gcomhlíonann siad an Cód Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 909 KB