Fabhtanna/Cásanna Éigeandála (Seirbhís 24 uair/7 lá): Glaoigh ar 1850 372 999+353 21 2382410 taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann

Fabhtanna/Cásanna Éigeandála (Seirbhís 24 uair/7 lá): Glaoigh ar 1850 372 999+353 21 2382410 taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann

An bhfuil tú chun suíomh a thochailt?

Féadfaidh tú faisnéis a fháil ón ‘Laithreán Lárnach’ faoi na háiteanna a bhfuil cáblaí ESB Networks.

Ionad ilfhreastail é an Láithreán Lárnach do chonraitheoirí nó daoine aonair atá i mbun obair thochailte.

Moltar duit teagmháil a dhéanamh leis an Láithreán Lárnach sula dtosaíonn tú aon obair le fáil amach faoi cháblaí a d’fhéadfadh a bheith gar do do láithreán tochailte. Déanfar an fhaisnéis seo a sholáthar duit i bhfoirm léarscáile.

Sonraí a bhíonn ag Teastáil d’aon Iarratas ar Learscáil

 1. Plean Suímh nó Limistéir mar aon le Tagairt Gheografach éigin
 2. Seoladh poists
 3. Do shonraí teagmhála

Féadfaidh tú ceann de na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

 1. Seol léarscáil do shuímh i bhfoirm pdf mar aon le sonraí mar ríomhphost chuig: dig@esb.ie
 2. Seol léarscáil do shuímh i bhfoirm pdf mar aon le sonraí chuig:

  An Láithreán Lárnach,
  ESB Networks,
  Bóthar Theampaill Mhaighréide,
  Fionnghlas,
  Baile Átha Cliath 11,
  Éire

 3. Seol suíomh do láithreáin agus sonraí do léarscáile mar fhacs chuig: 01 638 8169

Uimhreacha Teagmhála Láithreán Lárnach an ESB

1850 928 96001 8582060

Seoltar gach léarscáil ESB sa phost chuig an seoladh a luadh i d'iarratas. Cuir 10 lá oibre san áireamh lena fháil.

Tabhair do d'aire: I gcásanna éigeandála is féidir le Láithreán Lárnach ESB Networks léarscáileanna a chur ar fáil lena mbailiú. Glaoigh orainn chun tuilleadh sonraí a fháil. Bíonn an tseirbhís ar fáil ó Luan go hAoine amháin.

Tabhair faoi deara: Is féidir faisnéis an ESB a sholáthar go digiteach. Téigh i dteagmháil le dig@esb.ie chun sonraí a fháil faoi théarmaí agus coinníollacha na seirbhíse.