Fabhtanna/Cásanna Éigeandála (Seirbhís 24 uair/7 lá): Glaoigh ar 1800 372 999+353 21 2382410 taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann

Fabhtanna/Cásanna Éigeandála (Seirbhís 24 uair/7 lá): Glaoigh ar 1800 372 999+353 21 2382410 taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann

Saoráil Faisnéise

Ón 14 Deireadh Fómhair, 2015, tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 i gcás ESB Networks Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe’  ina cháil mar Oibreoir ceadúnaithe Córais Dáileacháin.

Forálann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 (Acht um Shaoráil Faisnéise) go bhfuil na cearta dlíthiúla seo a leanas ag gach duine:

  • an ceart chun rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh ag comhlachtaí forordaithe ó thaobh shaoráil faisnéise (de réir mar a mhínítear san Acht um Shaoráil Faisnéise);
  • an ceart eolas phearsanta fúthu atá i seilbh ag comhlacht forordaithe ó thaobh shaoráil faisnéise a cheartú nó a nuashonrú má tá an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach agus
  • an ceart go dtabharfaí mínithe dóibh faoi chinntí a bhaineann leo a rinne comhlachtaí forordaithe ó thaobh shaoráil faisnéise.

 

Ba ceart iad seo a leanas a bheith san áireamh le d’iarratas ar shaoráil faisnéise:

  • Ráiteas go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise;
  • An oiread eolais agus is féidir faoi na taifid a iarradh a bhaineann le feidhmeanna ceadúnaithe Oibreoir Córais Dáileacháin
  • An fhoirm nó an modh ar mhian leat a aon taifid a scaoilfear a fháil (m.sh. mar fhótachóipeanna)
  • Do shonraí teagmhála.  


Tabhair faoi ndeara go mbeidh cruthúnas céannachta ag teastáil i gcás iarratais um Shaoráil Faisnéise ar fhaisnéis phearsanta.   

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar Saoráil Faisnéise

 

Sonraí Teagmhála

ESB Networks CGA. An Oifig um Shaoráil Faisnéise ;

Ríomhphost: foi@esbnetworks.ie

Guthán: +353 1 7026358

Seoladh:
An Oifig um Shaoráil Faisnéise,
ESB Networks CGA.,
Baile na Lobhar,
Baile Átha Cliath 18