Fabhtanna/Cásanna Éigeandála (Seirbhís 24 uair/7 lá): Glaoigh ar 1800 372 999+353 21 2382410 taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann

Aiseolas & Gearáin

Conas is féidir liom gearán a chlárú?

Féadfaidh tú go ghearán a chlárú linn ar na bealaí seo a leanas:

  • Cuir glao ar ár Lárionad Náisiúnta um Chúram Custaiméirí ag 1800 372 757 nó +353 21 2386555 (ó lasmuigh d’Éirinn)
  • Ríomhphost: esbnetworks.complaints@esb.ie
  • Scríobh chuig: Caidreamh le Custaiméirí, ESB Networks, Bóthar an tSáirséalaigh, Wilton, Corcaigh, Éire
  • Facs 021 484 4261

 

Bíodh d'Uimhir MPRN agat, le do thoil, nuair a ghlaonn tú orainn. Tabhair an oiread faisnéise ábhartha dúinn agus is féidir mar cabhróidh sí sin linn déileáil le do ghearán.

Déanfaidh ár Lárionad Náisiúnta Cúraim Custaiméirí gach iarracht an fhadhb a réiteach. Más rud é nach féidir é a réiteach ar an toirt, seolfar do ghearán ar aghaidh chuig an rannóg chuí agus socróidh siad go ndéanfar teagmháil leat laistigh de 10 lá oibre.

Aiseolas, inis dúinn cad a mheasann tú trí chliceáil anseo.

 

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ar do ghearán nó ar an gcaoi ar láimhseáladh é is féidir leat dul i dteagmháil leis an bhFoireann Cúraim Custaiméirí, An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CRF) chun cinneadh a fháil uathu.

Tabharfaimid uimhir thagartha gearáin duit ar féidir leat í a lua leis an CRF.

Sonraí teagmhála CRF:

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CRF),

An Malartán,
Cearnóg Belgard Thuaidh,
Tamhlacht,
Éire

Ar líne: www.energycustomers.ie

Ríomhphost: energycustomers@cer.ie

Guthán: 01 400 0800