Fabhtanna/Cásanna Éigeandála (Seirbhís 24 uair/7 lá): Glaoigh ar 1800 372 999+353 21 2382410 taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann

Má tá ceist agat

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn ag 1800 372 757 nó +353 21 2386555

Bíonn na línte ar oscailt ó 8.30am to 6pm agus ó 8.30am to 1.30pm ar an Satharn.

Más féidir é bíodh d' Uimhir MPRN agat nuair a ghlaonn tú orainn.

Riomhphost: esbnetworks@esb.ie

Tá sé d’aidhm againn freagra a thabhairt ar do cheist laistigh de dhá lá oibre.

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol
Má tá ceist agat maidir le faisnéis faoin gComhshaol nó Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2014 cliceáil anseo.

Léamh méadair

Féadfaidh tú léamh méadair a sheoladh isteach trí leas a bhaint as an nasc seo.

Foirm ar líne

Nó glaoigh ar ár seirbhís uathoibríoch 24 uair an chloig um léamh méadair 1800 33 77 77+353 21 2386444

Féadfaidh tú léamh méadair a chur chugainn mar théacs ag 087 9609223 sa bhformáid:

MPRN (spás) léamh do mhéadair

Nó seol riomhphost chuig: reading@esb.ie

Fabhtanna agus Gearrthacha Cumhachta

Chun Faisnéis Fíor-ama faoi Fhabhtanna agus Gearrthacha Cumhachta a fháil, téigh chuig ESB PowerCheck nó is féidir leat an fabht a thuairisciú ar línestádas an ghearrtha cumhachta a sheiceáil - teastóidh uait do MPRN 11 dhigit.

Fabhtanna/Cásanna Éigeandála (Seirbhís 24 uair sa lá / 7 lá na seachtaine): Glaoigh ar 1800 372 999+353 21 2382410

Learscail PowerCheck Breathnaigh ar ár bhFíseáin

Fiosruithe ó na Meáin Amháin

Riomhphost:

corporatecommunications@esb.ie