Sábháilteacht Conraitheoirí

Sábháilteacht Conraitheoirí

Is iad na conraitheoirí atá freagrach as na rioscaí a bhainistiú a bhaineann le hobair gar do shreanga leictreachais lasnairde agus do cháblaí faoi thalamh. Déantar cur síos mionsonraithe ar na freagrachtaí sin sna Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Foirgníocht), 2006.

Éilítear leis na Rialacháin Foirgníochta freisin go bhfuil cárta ón Scéim Deimhniúcháin Scileanna Tógála (CSCS) ag aon duine a bhfuil baint aige le seirbhísí faoi thalamh a aimsiú.

Breathnaigh ar láithreán gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta le faisnéis níos mionsonraithe a fháil.

Safety Tip:

Watch out for overhead electricity wires and underground cables.

Naisc Bhainteacha

Tá muid anseo 24/7
Cás Éigeandála / Gan Chumhacht
1800 372 999
Fiosrúcháin Ghinearálta
1800 372 757
Luan-Aoine 08:30-18:00 | Satharn 08:30-13:30