Seirbhísí Éigeandála agus Fóntais eile  

Tá faisnéis thábhachtach shábháilteachta ar an leathanach seo do na seirbhísí éigeandála:

  • An Garda Síochána  
  • An tSeirbhís Dóiteáin  
  • An tSeirbhís Otharcharr  

Agus faisnéis thábhachtach shábháilteachta maidir le leictreachas do sholáthraithe náisiúnta fóntas: 

  • Líonraí Gáis Éireann
  • Uisce Éireann  
  • Eir

Tá sé thar a bheith baolach teagmháil le fearas leictreach beo agus d’fhéadfadh sé a bheith marfach. Is féidir leictreamharú tarlú de bharr teagmháil dhíreach nó mar gheall ar voltas céimnithe. 

Glac leis i gcónaí go bhfuil gach sreang lastuas, stáisiúin agus trealamh leictreach beo go dtí go ndearbhaíonn ESB Networks go bhfuil siad lasctha as is go bhfuil siad sábháilte.

ESB 24 Uair an Chloig Uimhreacha Teagmhála Éigeandála

ESB Networks 24 Uair an Chloig Uimh. Éigeandála 1850 372 999 (.i.1850 ESB 999) nó +353 21 2382410.