Sábháilteacht sa Bhaile

Cuid chomh mór dár saol laethúil é an leictreachas nach ndéanaimid iontas ar bith de. Fuinneamh cumhachtach ilfheidhmeach atá ann ach is féidir leis a bheith contúirteach mura n-úsáidtear i gceart é.

Féadann timpistí tromchúiseacha tarlú sa bhaile. Tá sé tábhachtach go mbeadh na rialacha bunúsacha maidir le húsáid leictreachais ar eolas agat agus cad iad na rioscaí a gcaithfidh tú a sheachaint.

Tagann an soláthar leictreachais isteach i d’áit chónaithe trí phríomhfhiús agus méadar ESB Networks. Tá an dá mhír sin séalaithe agus caithfear gan útamáil leo ar chor ar bith. Tú féin atá freagrach as sábháilteacht shuiteáil an tsreangaithe leictrigh i do theach agus an chaoi a úsáidtear fearais leictreacha agus an chaoi a ndéantar iad a chothabháil.

Leideanna Ginearálta Sábháilteachta

 • Bí ag faire amach le haghaidh sreanga sceite, naisc scaoilte agus plocóidí a ndearnadh damáiste dóibh agus déan iad a athchur láithreach
 • Chun a bheith níos sábháilte fós, lasc as agus díphlugáil gach fearas leictreach nuair nach mbíonn siad in úsáid.
 • Díchorn cáblaí sínteacha go hiomlán i gcónaí chun ró-théamh a sheachaint
 • Ná rólódáil soicéid le cuibheoirí nó le bloic shínidh
 • Tástáil do lasc thuisleach nó feiste srutha iarmharaigh (RCD) dhá uair sa bhliain (nuair a chuirtear na cloig ar aghaidh nó siar) trí an cnaipe tástála a bhrú.
 • Tástáil d’aláram deataigh agus d’aláram carbóin aonocsaíde dhá uair sa bhliain (nuair a chuirtear na cloig ar aghaidh nó siar) lena chinntiú go bhfuil siad ag obair
 • Iarr ar Chonraitheoir Leictreach cláraithe i gcónaí chun obair leictreach a dhéanamh.

Leideanna Sábháilteachta maidir le Leictreachas Amuigh faoin Aer

 • Bí ag faire i gcónaí do shreanga leictreacha lastuas
 • Ná téigh gar do shreanga leictreachais tite agus ná bain dóibh. Tá siad beo agus thar a bheith baolach
 • Ná ceangail aon rud riamh de chuaille ná de shreang leictreachais
 • Ná déan aon obair in aice le sreanga lastuas ná le cuaillí

Chun níos mó Leideanna Sábháilteachta a fháil togh ceann de na roghanna thíos:

Leid Sábháilteachta: I gcás éigeandála glaoigh ar Uimhir Éigeandála 24 uair an chloig ESB Networks 1800 372 999 nó +353 21 2382410