Leideanna Shábháilteachta maidir le Feabhsúcháin Tí

  • Má bhíonn sé ar intinn agat dul ag obair gar do sholáthar leictreachais lastuas m.sh. obair phéinteála nó obair ar an díon a dhéanamh, téigh i dteagmháil le ESB Networks agus iarr orthu cumhdach a chur ar na sreanga
  • Má bhíonn dréimire chomh hard le díon an tí in úsáid agat déan deimhin de gan lámh a leagan ar shreanga leictreachais ná ar naisc leictreachais ná dul gar dóibh
  • Téigh i dteagmháil ESB Networks más gá na sreanga leictreachais a bhogadh nó a athrú
  • Má bhíonn insliú le cur ar bhalla seachtrach féach ar ár leabhrán (PDF | 3 MB).

Deimhniú Críochnaithe 

Más mian leat teach nua a shreangú nó sreangú atá ann cheana féin a athnuachan nó a shíneadh, ní mór duit Conraitheoir Leictreachais Cláraithe a fháil agus deimhniú críochnaithe a fháil uaidh.  Aimsigh Conraitheoir Leictreachais Cláraithe ar www.safeelectric.ie. Is éard atá sa deimhniú sin ná ráiteas an chonraitheora go bhfuil an córas ag teacht leis na Rialacha Náisiúnta Sreangaithe.  Éilíonn ESB Networks an deimhniú críochnaithe chomh maith sula bhféadtar soláthar nua a cheangal leis an líonra.

Le tuilleadh eolais a fháil féach safeelectric.ie agus NSAI.ie

Lasca tuisleacha agus gnéithe sábháilteachta ríthábhachtacha eile

Gnéithe ríthábhachtacha i ngach áit chónaithe iad lasca tuisleacha, fiúsanna agus mionscoradán ciorcaid toisc go gcinntíonn siad go mbeidh d’fhearas leictreach sábháilte má tharlaíonn fabht.

RCD Unit An Clár Dáileacháin
Main Switch Fuse Fiús na Príomhlaisce
Fuses Fiúsanna
RCD Meter Desktop

Cineálacha Lasca Tuisleacha

Tá fiúsanna nó mionscoradáin chiorcaid ar do chlár fiúsanna nó do chlár dáileacháin. Cosnaíonn siad sin ciorcaid faoi leith a sheolann leictreachais chuig réimsí éagsúla i d’áit chónaithe m.sh. chuig do shoicéid nó do shoilse. Tá sreanga de méideanna éagsúla sna ciorcaid sin agus dá bhrí sin tá mionscoradáin chiorcaid nó fiúsanna de láidreachtaí éagsúla acu lena gcosaint. Déantar an neart a thomhas in aimpéir agus déanfar é a mharcáil go soiléir ar an mionscoradán ciorcaid nó ar an bhfiús.

Lasca Tuisleacha agus Gairis Chiorcad Iarmharach

Braitheann lasc tuisleach agus gaireas ciorcaid iarmharaigh ligean srutha leictrigh ón gciorcad. Nuair a bhraitear an fabht dínascthar an ciorcad. Bíonn lasca tuisleacha agus gairis chiorcad iarmharach le fáil i gclár na bhfiúsanna agus ba cheart iad a thástáil go minic.

Mionscoradáin Chiorcaid agus Fiúsanna

Gaireas sábháiteachta is ea fiús nó mionscoradán ciorcaid a ghearrann an sreabhadh leictreachais chuig ciorcad má tharlaíonn rólódáil de bharr fabht sa chiorcad nó i bhfearas. Is féidir mionscoradán ciorcaid a athshocrú nuair a aithnítear an fabht agus nuair a dheisítear é. Má shéidtear fiús ní mór fiús den mhéid céanna a chur ina áit.

Gairis Chiorcad Iarmharach, Fiúsanna agus Mionscoradáin Chiorcad

Sa bhfíseán seo mínítear an cuspóir atá le gaireas ciorcaid iarmharaigh ar a dtugtar Lasc Thuisleach nó Lasc Thuisleach Talamhligin. Féach ar an bhfíseán seo le fáil amach conas a oibríonn gaireas ciorcaid iarmharaigh, an cuma atá air agus cá bhfaightear é.  

 

Fiús a athchur

Más gá duit fiús ar theip air a athchur déan deimhin de go gcuireann tú ceann den mhéid céanna ina áit. Bíonn diosca beag daite ag bun gach fiúis a insíonn méid an fhiúis. Is iad seo a leanas na dathanna:

Dath an Diosca Láidreacht An Cineál Ciorcaid
Glas 6 Aimpéar Soilse
Dearg 10 Aimpéar Soilse
Donn 16 Aimpéar Asraonta soicéad - gathach
Gorm 20 Aimpéar Téitheoir uisce, taiscthéitheoir
Dubh 35 Aimpéar Asroanta soicéad - fáinne, cócaireán, cithfholcadán leictreach

  Tábla 1 - Dath agus méid diosca an fhiúis