Leideanna Sábháilteachta maidir le Fearais

Leideanna Sábháilteachta maidir le Fearais

  • Léigh threoracha an déantóra go cúramach i gcónaí sula n-úsáideann tú fearas nua

  • Bí cúramach i gcónaí maidir le fleisceanna agus seiceáil go rialta an cosúil go bhfuil siad caite

  • Ná deisigh fleisc a ndearnadh damáiste di agus ná ceangail píosa eile léi mar shíneadh

  • Athchuir aon fhearas nó plocóid atá briste nó a bhfuil comharthaí orthu gur éirigh siad ró-the

  • Ná húsáid fleisc chun fearas a tharraingt is ná tarraing an fhleisc chun plocóid a tharraingt as an soicéad

  • Ná rólódáil soicéid, úsáid cáblaí sínteacha a bhfuil fiúsanna iontu más gá

  • Tarraing cábla sínteach amach go hiomlán as an gcorna sula n-úsáideann tú é

  • Ná clúdaigh téitheoir leictreach le héadaí ná le míreanna eile

  • Coinnigh téitheoirí amach ó éadaí leapa, ó éadaí agus ó chuirtíní chun baol tine a sheachaint

  • Ná húsáid fearais iniompartha in áiteanna fliucha mar sheomraí folctha nó amuigh sa ghairdín nuair a bhíonn sé ag báisteach

Cosaint ar Bhorradh Voltais

Bíonn gach Líonra Leictreachais faoi réir athruithe voltais ó am go chéile mar gheall ar thintreach, stoirmeacha nó cúiseanna eile damáiste. Is féidir le d’fhearais leictreacha féin athruithe a dhéanamh don voltas. Féadfaidh na hathruithe sin cur isteach ar fheidhmiú éifeachtach fearais nó trealaimh íogair.