Leideanna Sábháilteachta faoi Threalamh amuigh faoin Aer

Leideanna Sábháilteachta faoi Threalamh amuigh faoin Aer

 • Déan deimhin de go bhfuil gaireas ciorcaid iarmharaigh suiteáilte agat nó bíodh gléas ionphlugála ciorcaid iarmharaigh agat do na huirlisí agus don trealamh go léir a úsáideann tú sa gharáiste nó sa ghairdín.

 • Ná húsáid uirlisí leictreacha sa ghairdín má thosaíonn sé ag cur báistí nó má bhíonn tú ag cur uisce ar an ngairdín

 • Seiceáil fearais, fleisceanna agus barra plocóidí sula n-úsáideann tú iad

 • Ná deisigh fleisc nó barr plocóide a ndearnadh damáiste dóibh. Faigh cinn nua

 • Coinnigh fleisceanna sraoilleacha glan amach ó lanna lomairí faiche, lomairí fáil agus sábha leictreacha

 • Díphlugáil lomaire faiche nó fáil sula mbaineann tú féar nó smionagar ó na lanna

 • Ná cuir fad le fleisc trí phíosa a cheangal léi nó trí nasc plocóide agus soicéid a rinneadh sa bhaile; ceannaigh ceann d’fhad oiriúnach chun críocha úsáide amuigh nó úsáid spól cábla sínteach a faomhadh

 • Ná fág fearais ná uirlisí plugáilte isteach is gan aon duine ag tabhairt aire dóibh

 • Caith buataisí láidre rubair nuair a úsáideann tú fearais sa ghairdín; tugann lámhainní cosaint bhreise freisin

 • Lean treoracha an déantóra i gcónaí maidir le húsáid éadaí cosanta, gloiní cosanta, agus coisbhearta

 • Bí an-chúramach faoi uirlisí gearrtha atá faoi thiomáint innill

Soilse agus Caidéil Uisce sa Ghairdín

 • Bí cinnte de gur tugadh rátáil maidir lena n-úsáid amuigh faoin aer do gach caidéal agus solas sa ghairdín.

 • Caithfidh conraitheoir leictreachais cláraithe an sreangú buan lasmuigh a dhéanamh.

 • Ní mór cáblaí a chur sa talamh ar dhoimhneacht oiriúnach. Na croch cáblaí, fiú cáblaí ísealvoltais, i bhfálta ná ar phlandaí, taobh le cosáin ná le ciumhsóga bláthanna. D’fhéadfá an cábla a ghearradh go héasca agus tú ag garraíodóireacht agus gortú tromchúiseach a dhéanamh.