Leideanna Sábháilteachta don Chistin

Safety Family and Kitchen

Leideanna Sábháilteachta don Chistin

Ba cheart cúram ar leith a dhéanamh nuair a bhíonn tú ag úsáid fearas sa chistin, áit a d’fhéadfadh leictreachas, uisce, fleisceanna sraoilleacha agus dromchlaí te timpeallacht bhaolach a chruthú.

 

Tabhair aire do na leideanna sábháilteachta thíos.

 

Leideanna Sábháilteachta don Chistin

  • Bíodh do lámha tirim agus tú ag baint de phlocóidí agus lasca.

  • Ná fill fleisceanna timpeall citil, iarainn nó tóstaeir nuair atá siad fós te mar go bhféadfaí damáiste a dhéanamh do na fleisceanna

  • Díphlugáil fearas sula nglanann tú é

  • Má ghreamaítear arán i tóstaeir díphlugáil é sula ndéanann tú iarracht é a scaoileadh

  • Ná líneáil panna gríoscáin le scragall cócaireachta toisc go bhféadfadh an scragall teagmháil le losa beo

  • Díphlugáil citeal leictreach sula líonann tú é agus déan deimhin de go bhfuil an eilimint clúdaithe le huisce

  • Díphlugáil iarann gaile sula líonann tú é

  • Bí cinnte nach bhfuil fleisceanna ag síneadh thar iarta an chócaireáin nó thar dhoirteal