Sábháilteacht tógála 

Ag obair go slán sábháilte

Tá an saol mór athraithe ó bhonn ó tháinig COVID-19 ar an bhfód agus caithfimid go léir iarracht bhreise a dhéanamh anois muid féin agus daoine eile a chosaint. Tá sreanga leictreachais lasnairde agus seirbhísí faoi thalamh ar chuid de na príomhghuaiseacha ar láithreán tógála a fhéadann cur isteach go tromchúiseach ar shábháilteacht oibrithe agus an phobail. Anois go bhfuil tús á chur de réir a chéile le hobair thógála arís, tá úinéirí fóntais (Leictreachas, Gás, Uisce agus Teileachumarsáid), i gcomhar le CIF, ag cur i gcuimhne do gach duine a chontúirtí atá sé a bheith ag obair róchóngarach do shreanga leictreachais lasnairde nó píblínte nó cáblaí faoi thalamh a bhualadh.


Ag obair go slán sábháilte in aice le sreanga lasnairde

 

• Tá sé contúirteach a bheith ag obair róchóngarach do shreanga leictreachais lasnairde.

• Agus innealra ard á úsáid agat - fan achar sábháilte amach ó shreanga leictreachais.

• I gcás éigeandála, cuir glao ar ESB Networks ar 1850 372 999

Leid Sábháilteachta: Watch out for overhead electricity wires and underground cables.