Sábháilteacht Conraitheoirí

Sábháilteacht Conraitheoirí

Tá Conraitheoirí freagrach as na rioscaí bhainistiú a bhaineann le obair a dhéanamh in aice le sreanga leictreachais lastuas agus cáblaí faoi thalamh. Tá cur síos mion ar na freagrachtaí sin sna Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2006.

Éilítear sna Rialacháin Tógála go gcaithfidh cárta Scéim Deimhniúcháin Scileanna Tógála (CSCS) a bheith ag aon duine a bhfuil baint aige nó aici le haimsiú seirbhísí faoi thalamh.

Féach ar láithreán gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil.

Leid Sábháilteachta: Bí ag faire do shreanga leictreacha lastuas agus cáblaí leictreacha faoi thalamh.