Obair Bhainte agus Tochailte

Dial Before You Dig

Obair Bhainte agus Tochailte

Déan teagmháil linne sula dtosaíonn tú aon obair tochailte le fáil amach an bhfuil aon cháblaí leictreacha gar don láthair ina ndéanfar an tochailt.

Is féidir an fhaisnéis seo a sholáthar duit i bhfoirm léarscáile ónár n-oifig sa Láithreán Lárnach.

Ionad ilfhreastail is í ár Láithreán Lárnach do chonraitheoirí nó daoine aonair ar mhian leo obair tochailte a dhéanamh.

Cén fhaisnéis a gcaithfidh mé a bheith agam chun léarscáil a iarraidh?

Chun léarscáil a iarraidh beidh ort plean láithreáin nó léarscáil cheantair do shuíomh tochailte a sholáthar mar aon le do shonraí teagmhála agus do sheoladh poist.

Conas léarscáil a fháil

  • Féadfaidh tú d’iarratas mar aon le do léarscáil suímh a sheoladh mar ríomhphost chuig dig@esb.ie.
  • Cuir glaoch ar 1800 928 960 nó +353 01 8582060
  • Mar mhalairt ar sin féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí an bpost chuig:
An Láithreán Lárnach
ESB Networks
Bóthar Theampall Mhaighréide
Fionnghlas
Baile Átha Cliath 11

D11X3W7

Seolfaimid an léarscáil chugat leaistigh de deich lá.

Tabhair do d'aire: I gcásanna éigeandála feadfaidh Láithreán Lárnach ESB Networks léarscáileanna a chur ar fáil lena mbailiú. Cuir glao ar 1800 928 960+353 1 8582060 chun tuilleadh sonraí a fháil. Bíonn an tseirbhís seo ar fáil ó Luan go hAoine amháin.

Tabhair do d'aire: Is féidir léarscáileanna a sholáthar go digiteach. Déan teagmháil leis an láithreán lárnach le fáil amach faoi na téarmaí agus leis na coinníollacha a bhaineann leis an tseirbhís seo.

Tochailt Shábháilte

Tugtar sa leabhrán seo treoir an na bealaí ar féidir leat  cáblaí leictreacha faoin talamh a sheachaint agus tú ag tochailt nó ag druileáil.

Tógáil Shábháilte

Tugtar sa leabhrán seo treoir faoin tsábháilteacht leictreach d'aon duine a bhfuil baint aige le hobair thógála.  Déantar plé ar ghuaiseacha a bhaineann le sreanga leictreachais lastuas agus faoin talamh.

Cód Cleachtais ÚSS

Chun tuiscint chuimsitheach a fháil ar na rioscaí a bhaineann le cáblaí leictreachais faoi thalamh, léigh an Code of Practice for Avoiding Danger from Underground Services a d’eisigh an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta.