Sábháilteacht an Phobail

Guaiseacha Leictreacha

Tugaimid tús áite do shábháilteacht an phobail gar dár ngléasra leictreach. Dearadh trealamh uile ESB Networks agus an méid is mó gnéithe sábháilteachta is féidir ag baint leis agus cinntímid go bhfuil gach guais leictreach coinnithe amach as aimsiú bhaill an phobail.

Metal Theft Poster

Goid Miotail

Fadhb thromchúiseach le blianta beag anuas is ea miotal a ghoid ó ESB Networks. Is minic a fhágann gadaithe bail dhainséarach ar threalamh, rud a d’fhéadfadh an pobal a chur i mbaol agus an soláthar leictreachais a ghearradh.

Family flying a kite in the field

Fóilíocht

Tugaimid tús áite do shábháilteacht an phobail gar dár ngléasra leictreach. Dearadh trealamh uile ESB Networks agus an oiread gnéithe sábháilteachta ab fhéidir ag baint leo agus cinntímid go bhfuil gach guais leictreach coinnithe amach as aimsiú bhaill an phobail.

Bí Sábháilte maidir le Leictreachas

safety-campaign-man-cutting-hedge-near-overhead-wi_d8ac765c55cc53641955582c8d8cba2d
 
 

Tionchar Tuilte ar Shábháilteacht Leictreach

Ní amháin nach bhfuil cur síos ar an gcruatan a bhíonn le fulaingt ag a lán daoine nuair a bhíonn tithe, feirmeacha agus bóithre báite ag tuilte ach ní mór aird a thabhairt ar do chúrsaí sábháilteachta féin. Iarrann ESB Networks ar gach custaiméir leictreachais a bheith an-airdealleach sna laethanta seo nuair a tharlaíonn tuillte móra. Bíonn sé thar a bheith contúirteach nuair a dhéanann uisce teagmháil le leictreachas agus is gá duit a bheith airdeallach i gcónaí chun fanacht sábháilte.

Léigh an bhileog eolais seo le haghaidh tuilleadh eolais:

Tuilte agus Shábháilteacht Leictreach (PDF | 97 KB)