Sábháilteacht an Phobail agus Guaiseacha Leictreacha

Tugaimid tús áite do shábháilteacht an phobail gar dár ngléasra leictreach. Dearadh trealamh uile ESB Networks agus an oiread gnéithe sábháilteachta ab fhéidir ag baint leo agus cinntímid go bhfuil gach guais leictreach coinnithe amach as aimsiú bhaill an phobail.

Comhartha Rabhaidh!

Fan amach ó threalamh a bhfuil na comharthaí guaise seo air.

Má tagann fabht air d’fhéadfadh sé a bheith baolach dul gar dó.


Glaoigh ar ár n-uimhir éigeandála 1800 372 999 nó +353 21 2382410 má fheiceann tú aon rud neamhghnách ag baint le trealamh ar a bhfuil ceann de na comharthaí sin m.sh. sreang tuithe nó poll i sconsa fostáisiúin.

 

Dearadh trealamh uile ESB Networks agus an oiread gnéithe sábháilteachta ab fhéidir ag baint leo agus cinntímid go bhfuil gach guais leictreach coinnithe amach as aimsiú bhaill an phobail. Fan Slán, Fan Amach má fheiceann tú aon cheann acu seo a leanas:

Minipillar Mionbhosca Leictreachais
Substation Fostáisiún
Transformer pole in field Cuaille Leictreachais
Pylon Piolón Leictreachas
Fallen Wires on Road Sranga Tuithe

Leideanna Ginearálta Sábháilteachta

  • NÁ DREAP GO DEO isteach i bhfostáisiún i ndiaidh liathróide nó aon rud eile
  • NÁ CAITH rópa ná sreang thar líne lastuas GO DEO
  • NÁ DREAP GO DEO ar piolón ná ar chuaille leictreach
  • NÁ ceangail stiallbhratacha ná bratacha do chuaillí ná do threalamh leictreacha GO DEO
  • Má bhíonn tú ag siúl i limistéar ina bhfuil línte cumhachta lastuas agus rudaí fada mar chuaillí miotail nó earraí iascaireachta agat, iompar iad comhthreomhar leis an talamh i gcónaí.
  • Ná déan dearmad ar línte cumhachta lastuas má bhíonn tú a chur suas aeróga teilifíse nó crainn raidió ag carbháin nó ag tithe soghluaiste.