Gníomhaíochtaí Fóillíochta

family and Kite in Field

Gníomhaíochtaí Fóillíochta

 

Tá an bonneagar leictreachas le fáil gach áit mórthimpeall ort. Má tá gníomhaíocht fóillíochta amuigh faoin aer á beartú agat tabhair do d'aire aon línte lastuas, fostáisiúin nó mionbhoscaí leictreachais nó aon trealamh leictreachais eile sa cheantar. Cuimhnigh nach gá i gcónaí teagmháil a dhéanamh le fearas chun go ndéanfar dochar duit. Is féidir le leictreachas gluaiseacht tríd an aer i gcúinsí áirithe.

Sula gcrochann tú na seolta agus sula mbogann tú bád a bhfuil crann ard uirthi ba cheart duit i gcónaí

 • Féachaint an bhfuil línte cumhachta lastuas gar duit
 • Socraigh an bealach ar mian leat taisteal
 • Is féidir le leictreachas léim ón líne cumhachta go crann an bháid i gcúinsí áirithe. Ní gá don líne teagmháil a dhéanamh leis an gcrann.
 • Cuimhnigh gur féidir le leictreachas gluaiseacht anuas téad eitleoige
 • Ná heitil eitleog gar do línte lastuas

Má ghreamaítear d’eitleog i líne cumhachta lastuas glaoigh ar ár n-uimhir éigeandála 1800 372 999 nó +353 21 2382410 lena thuairisciú. Ná déan iarracht é a thógáil anuas tú féin.

 • Déan d’aistear a phleanáil agus déan deimhin de go bhfuil léarscáileanna agat ina léirítear cá bhfuil na línte lastuas
 • Bí an-airdeallach nuair a bhíonn tú ag eitilt go híseal toisc gur deacair línte lastuas a fheiceáil ón aer
 • Faigh amach faoi áit tuirlingthe nua agus faoi na línte lastuas
 • Bí ag faire amach do piolóin, do chuaillí agus do línte lastuas le linn tuirlingthe éigeandála
 • Bíonn go leor earraí iascaireachta déanta d’ábhar seoltacha mar shnáithíní carbóin nó miotal agus féadfaidh leictreachas gluaiseacht thar dhorú fliuch
 • Breathnaigh suas i gcónaí agus ná téigh ag iascach agus línte cumhachta os do chionn.
 • Maidir le limistéir iascaireachta seanbhunaithe atá gar do línte lastuas beidh comharthaí rabhaidh speisialta ar fáil iontu - tabhair faoi deara iad
 • Téigh ag iascach ar a laghad 30 méadar (100 troigh) amach ó gach líne lastuas - thomhais an fad sin ar an talamh