Gadaíocht Mhiotail

metal theft poster and contact information for Crimestoppers

Gadaíocht Mhiotail

Ceist tromchúiseach í gadaíocht mhiotail ó threalamh ESB Networks le blianta beaga anuas agus bíonn tionchar aici ar gach duine. Tarlaíonn gearrthacha cumhachta dá barr a mbíonn tionchar acu ar theaghlaigh, ar ghnólachtaí agus ar an ngeilleagar. Cuireann sé ár bpobail i mbaol freisin mar is minic a fhágann na gadaithe bail bhaolach ar an trealamh.

Bímid ag faire go géar ar an Líonra Leictreachais sa chaoi go dtugaimid freagra láithreach nuair a dhéantar gadaíocht chun an trealamh a dhéanamh sábháilte agus cumhacht a chur ar ais chomh tapa agus is féidir.

 

Gníomhaíocht Amhrasach a Thuairisciú

Tá Crimestoppers, an Garda Síochána agus ESB Networks ag éileamh ar ar an bpobal a bheith ag faire amach do do ghníomhaíocht amhrasach agus scéal a insint faoi. Is féidir faisnéis den sórt sin a thabhairt gan d’ainm a lua ar sheirbhís teileafóind rúnda Crimestoppers ach glaoch ar 1800 25 00 25.

 

Bíonn ID ag fhoireann ESB Networks i gcónaí agus beidh siad in ann é a thaispeáint má iarrtar é sin orthu. Má fheiceann tú aon ghníomhaíocht amhrasach gar do threalamh ESB Networks tuairiscigh láithreach é chuig ESB Networks ag 1850 372 999 nó + 353 21 2382410 (Seirbhís 24 uair sa lá / 7 lá na seachtaine).

Cailleadh Cumhachta

Má chailltear an soláthar leictreachais féadfaidh custaiméirí seiceáil chun nuashonraithe a fháil maidir le cathain a bhfuiltear ag súil an fabht a dheisiú ag PowerCheck, via Twitter ag @ESBNetworks nó ar teileafón 1850 372 999. Ba cheart do chustaiméirí a n-uimhreacha tagartha méadarphointe MPRN a bheith acu chun faisnéis taifeadta a bhaineann leis an áit ina bhfuil siad a rochtain.

Teachtaireacht Thábhachtach faoi Shábháilteacht Phoiblí ó ESB Networks

Má thagann tú ar shreanga tuithe nó líonra leictreachais a ndearnadh damáiste dó, ná bain leo is ná téigh gar dóibh mar tá siad BEO agus thar a bheith contúirteach. Seol tuairisc faoi aon damáiste do bhonneagar leictreachais trí ghlaoch ar 1850 372 999.