Safety Education - Tríú Leibhéal

ESB Networks National Safety Challenge

Tá sé mar aidhm ag Dúshlán Náisiúnta Sábháilteachta ESB Networks feasacht a fheabhsú ar an tábhacht a bhaineann le hoibriú go slán sábháilte freagrach sna hearnálacha talmhaíochta agus foirgníochta.

Tá ESB Networks ag cur dúshlán ar mhic léinn tríú leibhéal smaointe agus tionscnaimh a fhorbairt a réiteoidh an bealach do thimpeallacht oibre níos sábháilte san earnáil talmhaíochta amach anseo.

 

.

 

 ESB Networks National Safety Challenge, challenging third level Students to engage with the issue of safety in agriculture and construction.