Safety Education - Meánscoil

Dúshlán Náisiúnta Sábháilteachta ESB Networks

 

Tá sé mar aidhm ag Dúshlán Náisiúnta Sábháilteachta ESB Networks feasacht a fheabhsú ar an tábhacht a bhaineann le hoibriú go slán sábháilte freagrach sna hearnálacha talmhaíochta agus foirgníochta.

Tá ESB Networks ag cur dúshlán ar scoláirí meánscoile smaointe agus tionscnaimh a fhorbairt a réiteoidh an bealach do thimpeallacht oibre níos sábháilte sna hearnálacha talmhaíochta agus foirgníochta amach anseo.

 

 

 

 ESB Networks National Safety Challenge, challenging secondary school Students to engage with the issue of safety in agriculture and construction.