Fanacht slán ar an bhfeirm

Seachtain Náisiúnta na Sábháilteachta ar an bhFeirm

Físeáin Ghairide Mar chuid de Sheachtain Náisiúnta na Sábháilteachta ar an bhFeirm, thugamar cuairt ar roinnt daoine a bhfuil athrú ó bhonn tagtha ar a saol de bharr timpiste ar an bhfeirm. Cuireadh na físeáin ghairide seo a leanas le chéile i gcomhar leis an Irish Farmers Journal mar chuid den chomhthionscnamh idir ESB Networks agus an Irish Farmers Journal maidir le Feirmeacha Sábháilte Teaghlaigh.

Farm Safety Week Video Patrick O'Sullivan

Samplaí de thimpistí a tharla:

 • Táthú i seid feirme
 • Fál leictreach nasctha le voltas sruth ailtéarnach (SA) 230 Volta seachas trí aonad fáil leictrigh
 • Bliteoir a bhí beo mar gheall ar sreangú lochtach
 • Rinne buainteoir sadhlais teagmháil le sreang leictreachais 10,000 Volta (10kV) lastuas
 • Gearradh adhmaid gar do sreang leictreachais 20,000 Volta (20kV) lastuas
 • Leas a bhaint as cábla sínteach chun ní cumhachta a dhéanamh ar cró na mbó

Fuair daoine bás de bharr baint a bheith acu le leictreachas beo de thimpiste. Tá sé thar a bheith tábhachtach a bheith ar an eolas faoi na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ann agus tús áite a thabhairt don tsábháilteacht i gcónaí.

Is féidir le gnáthinnealra feirme baint go héasca le sreang leictreachais lastuas. Tá sé thar a bheith baolach innealra bainte foráiste, comhbhuainteoirí agus leantóirí inchlaonta a úsáid in aice le sreanga leictreachais lastuas agus ualaí arda a bhogadh in aice leo. Déan deimhin de nach ndéantar damáiste do chuaillí, do sreanga teannta ná do shreanga talmhaithe cosantacha le linn obair feirmeoireachta.

Sábháilteacht ar an bhfeirm

Foinse chumhachtach ilúsáide fuinnimh é an leictreachais, ach is féidir leis a bheith contúirteach mura n-úsáideann muid é go sábháilte. Is féidir le tionóiscí tromchúiseacha tarlú ar fheirmeacha nuair a thagann innealra ró-ghar do shreanga leictreachais lastuas agus nuair a bhíonn fabht i trealamh leictreach.

 

Is iad na cúiseanna is mó le básanna leictreacha ar fheirmeacha ná daoine a bheith ag obair in aice le sreanga leictreachais lastuas agus suiteálacha leictreachais nach bhfuil sábháilte.

Físeán faoi Shábháilteacht ar an bhFeirm

Féach ar bhFíséan Sábháilteacht ar an bhFeirm

Farm Well Farm Safely

Na 7 nguais leictreacha is mó ar fheirmeacha

 • Sreanga leictreachas tithe
 • Obair sreangaithe
 • Uirlisí so-iompartha
 • Nascadh agus voltas fánach
 • Fálta leictreacha
 • Gineadóirí cúltaca
 • Innealra agus ualaigh arda

 

Íoslódáil Feirmeoireacht Mhaith Feirmeoireacht Shábháilte (PDF | 962 KB)

Rialacha Náisiúnta um Shreangú Fearas Leictreach

Tá foráil faoi leith sna Rialacha Náisiúnta um Shreangú Fearas Leictreach d’áitribh talmhaíochta agus gairneoireachta. Mar shampla, sonraítear sna rialach na cineálacha lasc, soicéid, barraí plocóide agus gairis soilsithe a gcaithfear a úsáid i bhfearas feirme. Ní ceart feistithe tí a úsáid riamh le fearais feirme.