Fanacht slán ar an bhfeirm

Litir Shábháilteachta chuig Conraitheoirí Sadhlais- Bealtaine 2019

Is dainséarach an rud é dul róchóngarach do shreanga leictreachais agus d'fhéadfá do bheatha a chur i mbaol. Is rómhinic ar fad a tharlaíonn timpistí tromchúiseacha leictreachais le hinnealraí sadhlais. Is é 3 mhéadar an t-íosfhad sábháilte.  Ná téigh cóngarach do shreanga leictreachais agus ná lag lámh orthu ná ar aon rud a bhféadfaidís a bheith i dteagmháil leis. Má tá imní ort, cuir glao ar 1850 372 999 láithreach bonn (seirbhís 24 uair an chloig/7 lá na seachtaine).

 

 

Download Letter to Farmers and Contractors | 514 KB

Seachtain Náisiúnta na Sábháilteachta ar an bhFeirm

Físeáin Ghairide Mar chuid de Sheachtain Náisiúnta na Sábháilteachta ar an bhFeirm, thugamar cuairt ar roinnt daoine a bhfuil athrú ó bhonn tagtha ar a saol de bharr timpiste ar an bhfeirm. Cuireadh na físeáin ghairide seo a leanas le chéile i gcomhar leis an Irish Farmers Journal mar chuid den chomhthionscnamh idir ESB Networks agus an Irish Farmers Journal maidir le Feirmeacha Sábháilte Teaghlaigh.

Samplaí de thimpistí a tharla:

 • Táthú i seid feirme
 • Fál leictreach nasctha le voltas sruth ailtéarnach (SA) 230 Volta seachas trí aonad fáil leictrigh
 • Bliteoir a bhí beo mar gheall ar sreangú lochtach
 • Rinne buainteoir sadhlais teagmháil le sreang leictreachais 10,000 Volta (10kV) lastuas
 • Gearradh adhmaid gar do sreang leictreachais 20,000 Volta (20kV) lastuas
 • Leas a bhaint as cábla sínteach chun ní cumhachta a dhéanamh ar cró na mbó

Fuair daoine bás de bharr baint a bheith acu le leictreachas beo de thimpiste. Tá sé thar a bheith tábhachtach a bheith ar an eolas faoi na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ann agus tús áite a thabhairt don tsábháilteacht i gcónaí.

Is féidir le gnáthinnealra feirme baint go héasca le sreang leictreachais lastuas. Tá sé thar a bheith baolach innealra bainte foráiste, comhbhuainteoirí agus leantóirí inchlaonta a úsáid in aice le sreanga leictreachais lastuas agus ualaí arda a bhogadh in aice leo. Déan deimhin de nach ndéantar damáiste do chuaillí, do sreanga teannta ná do shreanga talmhaithe cosantacha le linn obair feirmeoireachta.

Físeán faoi Shábháilteacht ar an bhFeirm

Féach ar bhFíséan Sábháilteacht ar an bhFeirm

Farm Family 380x364

Na 7 nguais leictreacha is mó ar fheirmeacha

 • Sreanga leictreachas tithe
 • Obair sreangaithe
 • Uirlisí so-iompartha
 • Nascadh agus voltas fánach
 • Fálta leictreacha
 • Gineadóirí cúltaca
 • Innealra agus ualaigh arda

 

Farm Safely with Electricity | 1 MB

Rialacha Náisiúnta um Shreangú Fearas Leictreach

Tá foráil faoi leith sna Rialacha Náisiúnta um Shreangú Fearas Leictreach d’áitribh talmhaíochta agus gairneoireachta. Mar shampla, sonraítear sna rialach na cineálacha lasc, soicéid, barraí plocóide agus gairis soilsithe a gcaithfear a úsáid i bhfearas feirme. Ní ceart feistithe tí a úsáid riamh le fearais feirme.