Tugaimid tús áite do bhonneagar slán sábháilte leictreachais a chur ar fáil.

Cuid chomh mór dár saol laethúil é an leictreachas nach ndéanaimid iontas ar bith de. Fuinneamh cumhachtach ilfheidhmeach atá ann ach is féidir leis a bheith contúirteach mura n-úsáidtear i gceart é. Tá sé an-tábhachtach a bheith ar an eolas faoi na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ann agus tús áite a thabhairt don tsábháilteacht i gcónaí.

Má thagann tú ar shreanga tuithe nó má thugann tú aon rud neamhghnách faoi deara maidir le trealamh ESB Networks glaoigh ar Uimhir Éigeandála 24 uair an chloig ESB Networks 1850 372 999+353 21 2382410.

Fan Slán Fan Amach

Uimhir Theagmhála Éigeandála

1850 372 999

(24 uair sa lá / 7 lá na seachtaine)

+353 21 2382410

(Ó Lasmuigh de Phoblacht na hÉireann)

Fanacht Sábháilte/Forbhreathnú

Fáilte chuig Rannán Acmhainní ESB Networks do Dhaltaí Bunscoile, Scoláirí Meánscoile, agus Mic Léinn Triú Leibhéal.  Is féidir leat foghlaim faoin leictreachas, faoi na contúirtí a bhaineann leis agus faoi na bealaí le fanacht slán sábháilte thart air.

Sreanga Lastuas

Má tá sé ar intinn agat dul ag obair gar do shreanga leictreachais lastuas, déan teagmháil linn sula dtosaíonn tú chun gur féidir na réamhchúraimí sábháilteachta atá riachtanach a chur i bhfeidhm chun gortú a sheachaint.

Obair Bhainte agus Tochailte

Déan teagmháil linne sula dtosaíonn tú aon obair tochailte le fáil amach an bhfuil aon cháblaí leictreacha gar don láthair ina ndéanfar an tochailt.

Family flying a kite in the field

Fóillíocht

Tá an bonneagar leictreachas le fáil gach áit mórthimpeall ort. Má tá gníomhaíocht fóillíochta amuigh faoin aer á bheartú agat tabhair do d'aire aon línte cumhachta lastuas, fostáisiúin nó mionbhoscaí leictreachais nó aon trealamh leictreachais eile sa cheantar.

Sábháilteacht ar an bhfeirm

Is féidir le tionóiscí tromchúiseacha tarlú ar fheirmeacha nuair a thagann innealra ró-ghar do shreanga leictreachais lastuas agus nuair a bhíonn fabht I trealamh leictreach.

 

Family in Kitchen

Sábháilteacht sa Bhaile

Féadann timpistí tromchúiseacha tarlú sa bhaile. Tá sé tábhachtach go mbeadh na rialacha bunúsacha maidir le húsáid leictreachais ar eolas agat agus cad iad na rioscaí a gcaithfidh tú a sheachaint.

Seirbhísí Eigeandála

Tá sé thar a bheith baolach teagmháil le fearas leictreach beo agus d'fhéadfaidh sé a bheith  marfach.  Is féidir leictreamharú tarlú de bharr teagmháil dhíreach nó mar gheall ar voltas céimnithe.

Bí Réidh don Gheimhreadh

Is tábhachtach an rud é bheith ullamh nuair a bhíonn drochaimsir ann le sábháilteacht gach duine a chinntiú. Féach thíos roinnt leideanna agus eolais áisiúil faoi na bealaí ar féidir leatsa ullmhú agus coinneáil slán sábháilte i gcaitheamh an gheimhridh.