Tugaimid tús áite do bhonneagar slán sábháilte leictreachais a chur ar fáil.

Cuid chomh mór dár saol laethúil é an leictreachas nach ndéanaimid iontas ar bith de. Fuinneamh cumhachtach ilfheidhmeach atá ann ach is féidir leis a bheith contúirteach mura n-úsáidtear i gceart é. Tá sé an-tábhachtach a bheith ar an eolas faoi na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ann agus tús áite a thabhairt don tsábháilteacht i gcónaí.

Má thagann tú ar shreanga tuithe nó má thugann tú aon rud neamhghnách faoi deara maidir le trealamh ESB Networks glaoigh ar Uimhir Éigeandála 24 uair an chloig ESB Networks 1850 372 999+353 21 2382410.

Fan Slán Fan Amach

Uimhir Theagmhála Éigeandála

1850 372 999

(24 uair sa lá / 7 lá na seachtaine)

+353 21 2382410

(Ó Lasmuigh de Phoblacht na hÉireann)

Sreanga Lastuas

Má tá sé ar intinn agat dul ag obair gar do shreanga leictreachais lastuas, déan teagmháil linn sula dtosaíonn tú chun gur féidir na réamhchúraimí sábháilteachta atá riachtanach a chur i bhfeidhm chun gortú a sheachaint.

Obair Bhainte agus Tochailte

Déan teagmháil linne sula dtosaíonn tú aon obair tochailte le fáil amach an bhfuil aon cháblaí leictreacha gar don láthair ina ndéanfar an tochailt.

Family flying a kite in the field

Fóillíocht

Tá an bonneagar leictreachas le fáil gach áit mórthimpeall ort. Má tá gníomhaíocht fóillíochta amuigh faoin aer á bheartú agat tabhair do d'aire aon línte cumhachta lastuas, fostáisiúin nó mionbhoscaí leictreachais nó aon trealamh leictreachais eile sa cheantar.

Family in Kitchen

Sábháilteacht sa Bhaile

Féadann timpistí tromchúiseacha tarlú sa bhaile. Tá sé tábhachtach go mbeadh na rialacha bunúsacha maidir le húsáid leictreachais ar eolas agat agus cad iad na rioscaí a gcaithfidh tú a sheachaint.