Bí Réidh don Gheimhreadh 

Is tábhachtach an rud é bheith ullamh nuair a bhíonn drochaimsir ann le sábháilteacht gach duine a chinntiú. Féach thíos roinnt leideanna agus eolais áisiúil faoi na bealaí ar féidir leatsa ullmhú agus coinneáil slán sábháilte i gcaitheamh an gheimhridh.

Please watch this video on how to prepare for a power outage

Comhairle do Chustaiméirí i gcás Gearradh Cumhachta

Tá na bearta réamhchúramacha be chóir a dhéanamh i gcás gearradh cumhachta á gcur i gcuimhne do chustaiméirí ag ESB Networks.

  • Fan glan ar shreanga leictreachais tite agus ar chuaillí damáistithe, agus coinnigh leanaí agus ainmhithe siar chomh maith - tuairiscigh a leithéid de dhamáiste do ESB Networks ar 1850 372 999 agus éist go cúramach leis ne teachtaireachtaí taifeadta.
  • Cas as cócaireáin, oighinn, iarainn leicteacha, srl. má chailltear an soláthar leictreachais.
  • Fág solas ar siúl ionas go mbeidh a fhios agat nuair a thagann an chumhacht ar ais.
  • Bí an-chúramach go deo más ag úsáid coinnle, lampaí ola nó lasracha eile gan chosaint atá tú.
  • Tástáil aláraim dheataigh le cadhnraí nua.
  • Cinntigh gur leor an aeriál má tá tú ag úsáid téitheoirí gáis. 

Láithreáin ghréasáin úsáideacha

Lean ar na meáin shóisialta muid