Ráiteas ESB Networks faoi Phríobháideacht, a bheartas i leith Fianán agus i leith na Meán Sóisialta

Bailiú agus Úsáid Faisnéise Pearsanta

Táimidne in ESB Networks tiomanta do chosaint príobháideacht ár gcustaiméirí a úsáideann ár láithreán gréasáin. Chuige sin chruthaíomar ár ráiteas príobháideachta agus ár mbeartas i leith fianán.

Baineann an beartas sin le duine ar bith a thugann cuairt ar ár láithreán gréasáin. Mínítear sa bheartas conas ar féidir linn faisnéis a bhailiú uait nuair a thugann tú cuairt ar ár láithreán gréasáin agus conas a úsáidimid an fhaisnéis sin.

Nuair a thugann tú cuairt ar ár láithreán gréasáin féadfaimid fianáin a úsáid le cabhrú linn feidhmiúlacht úsáideach a chur ar fáil, feabhas a chur ar ár láithreán gréasáin agus fógraíocht chuí a chur ar fáil duit.

Cad iad fianáin agus conas a úsáidimid iad?

Is éard is fianán ann ná mír bheag sonraí a sheoltar ó láithreán gréasáin agus a stóráiltear i do bhrabhsálaí gréasáin fad atá tú ag brabhsáil ar shuíomh gréasáin. Úsáidimid fianáin de cheithre ghrúpa éagsúla:

Tá siad sin riachtanach le cur ar do chumas gluaiseacht timpeall ár láithreáin gréasáin agus na gnéithe atá ann a úsáid. Murach iad ní bheimis in ann gnéithe áirithe a chur ar fáil duit.
Cuireann fianáin feidhmiúlachta ar chumas ár suíomh gréasáin cuimhneamh ar na roghanna a rinne tú agus cabhrú chun taithí fheabhsaithe agus níos pearsanta a chur ar fáil duit ar ár láithreán gréasáin.
Úsáidimid fianáin feidhmíochta chun cuidiú linn feabhas a chur ar ár láithreán gréasáin agus ar ár seirbhísí ar líne. Bailíonn na fianáin sin faisnéis faoin gcaoi a bhfuil ár láithreán á úsáid, lena n-áirítear na leathanaigh sin is minice a dtugann tú cuairt orthu. Tá na fianáin sin anaithnid, rud a chiallaíonn nach mbaileoidh siad faisnéis trína n-aithneofar thú.
Úsáidtear fianáin fógraíochta chun cuidiú linn tuiscint níos fearr a bheith againn ar ár bhfeachtais fógraíochta agus conas is féidir linn iad a dhéanamh níos ábhartha duit. Tá na fianáin sin anaithnid chomh maith. Ní bhaileoidh siad faisnéis trína n-aithneofar thú.

Conas d’fhianáin a bhainistiú  

Is féidir leat fianáin atá stóráilte ar do ríomhaire a scriosadh nó do shocruithe príobháideachais a athrú am ar bith ar do bhrabhsálaí suímh. 

Glacfaidh ESB Networks leis go n-aontaíonn tú le fianáin a chur ar do ghléas mura roghnaíonn tú go sonrach gan ár bhfianáin a fháil, ach sa chás sin ní féidir linn a ráthú go mbeidh do thaithí chomh sásúil is a bheadh sé mura ndéanfá é sin. Úsáideann ESB Networks Google Analytics chun eolas a bhailiú faoi conas a úsáideann tú ár láithreán gréasáin.

ESB Networks agus Príobháideachas  

Tá meas ag ESB Networks ar do príobháideachas agus déileálfar faoi rún le haon fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú trí chaighdeáin réasúnta slándála a chur i bhfeidhm a bheidh de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2003.

Ní chuirfear aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú ar fáil do thríú páirtithe ach amháin de réir na ndlíthe agus na rialachán is infheidhme. Bailiú agus Úsáid Faisnéise Pearsanta Bailíonn ESB Networks eolas uait ar thrí bhealach tríd an láithreán gréasáin seo: 

Ríomhphost

Má roghnaíonn tú dul i dteagmháil le ESB Networks trí ríomhphost, ní úsáidfear do chuid sonraí ach chun na críocha sin amháin atá beartaithe agat. Nuair a bheidh beart déanta mar fhreagra ar do r-phost, coinneoidh ESB Networks an teachtaireacht bhunaidh ar feadh tréimhse réasúnta ama. Tabhair faoi deara: ní modh cumarsáide é ríomhphost atá iomlán slán. Má bhíonn sonraí agat nár mhian leat a sheoladh tríd an ríomhphost ar chúis ar bith, ba cheart duit dul i dteagmháil le ESB Networks tríd an bpost nó ar theileafón. Is féidir sonraí teagmhála a fháil ar an leathanach ‘'déan teagmháil linn’ ar an láithreán gréasáin.

Logaí teicniúla láithreáin gréasáin

Déantar sonraí teicniúla do chuairte ar ESB Networks a thaifeadadh chun críocha gnó. Ní féidir cuid ar bith den eolas sin a úsáid le fáil amach cé tú féin. Úsáidtear Google Analytics ar an láithreán gréasáin seo. Is seirbhís anailíse í seo a chuireann Google, Inc. ar fáil. Úsáideann Google Analytics fianáin.

Foirmeacha gréasáin

Is féidir foirmeacha gréasáin a úsáid le chur in iúl dúinn faoi athruithe ar do chuntas, mar shampla: féach ar na foirmeacha ar an gcéad leathanach eile. 

ESB Networks agus Cosaint Sonraí

Nuair is cuí úsáidtear Teicneolaíocht Sraith Soicéad Slán (SSL) ar láithreán gréasáin ESB Networks chun sonraí a chosaint. Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoi conas a bhainistíonn ESB Networks saincheisteanna cosanta sonraí ar an láithreán gréasáin, déan teagmháil linn trí ríomhphost a sheoladh chuig esbnetworks@esb.ie. Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoi chosaint sonraí in Éirinn tabhair cuairt ar láithreán gréasáin an Coimisinéir Cosanta Sonraí. 

ESB Networks agus Treoirlínte faoi na Meáin Shóisialta

Léigh ár dtreoirlínte sula n-úsáideann tú meáin shóisialta ESB Networks. Forchoimeádaimid an ceart postálacha a bhaint agus a bhlocáil agus úsáideoirí a thuairisciú gan fógra:

 • a dhéanann bulaíocht, ciapadh nó imeaglú ar dhuine aonair nó eagraíocht
 • atá neamhdhleathach, leabhlach, clúmhillteach, maslach, bagrach, dochrach, gáirsiúil, naomhaithiseach, gnéas-dhírithe nó urghránna ó thaobh cine de
 • a sháraíonn nó a chuireann isteach ar chearta duine eile
 • a sháraíonn an dlí
 • a phléann imeachtaí dlí atá ar siúl
 • phostálann turscar
 • a fhógraíonn táirgí nó seirbhísí
 • nach mbaineann le hábhar nó nach mbaineann le topaic
 • atá suaiteach
 • atá athráiteach

Déanfaimid aon úsáideoir a bhlocáil, a bhaint nó a thoirmeasc:

 • leanann ar aghaidh ag postáil tagairtí cosúil leo siúd atá liostaithe thuas
 • a spreagann daoine eile chun tagairtí dá leithéid a phostáil
 • a úsáideann íomhánna gránna mar phictiúr próifíle
 • a bhfuil ainm úsáideora gránna aige nó aici.

Chun tuilleadh a fháil féach ar Téarmaíagus Coinníollacha ESB Networks do Chomórtas Twitter

Léigh tuilleadh faoi Téarmaí Seirbhíse agus Rialacha Twitter.

Gluais Téarmaí Teicniúla

Brabhsálaí gréasáin  

Bogearraí a úsáideadh chun féachaint ar an ngréasán, m. sh. Microsoft Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, srl. 

Fianáin  

Píosaí beaga faisnéise bunaithe ar théacs atá curtha ar do ríomhaire ag láithreán gréasáin. Úsáideann láithreáin gréasáin fianáin chun gnéithe de do chuairt a thaifeadadh.

Sraith Soicéad Slán (SSL) 

Is í Sraith Soicéad Slán (SSL) an prótacal is coitianta a úsáidtear chun slándáil idirbheart ar an idirlíon a bhainistiú. Oibríonn SSL trí shonraí a chriptiú sa chaoi go bhfuil sé beagnach dodhéanta do dhuine ar bith iad a léamh seachas iad a bhfuil údarás tugtha dóibh chun é sin a déanamh. Léireofar “glas fraincín” nó “deilbhín eochrach” ar bhun an scáileáin nuair a bhíonn tú logáilte isteach ar leathanach gréasáin atá slán. Beidh https:// mar sheoladh an leathanaigh freisin agus ciallaíonn an litir 's' sin go bhfuil an leathanach slán.