Íoc do Shonrasc/Iarratas ar ÍocaÍocht le Laser/Visa Cárta Dochair nó Creidmheasa

Léiríonn * réimse éigeantach

Uimhir 12 dhigit is ea é seo atá luaite ag barr do shonraisc ar chlé. Tosaíonn na chéad trí dhigit le 1.

Bíonn luaite ar do shonrasc Uimhir an Iarratais ar Íocaíocht nó Uimhir an tSonraisc. Bionn sí luaite sa chúinne ag an mbarr ar dheis, faoi bhun an MPRN. Uimhir 10 ndigit is ea í a thosaíonn le 14 nó 15.

Cuir isteach an t-ainm atá luaite ar an sonrasc

Cuir isteach seoladh

Cuir isteach seoladh

Cuir isteach seoladh

Cuir isteach Cathair/Contae

Cuir isteach Cód Poist

Tabhair dúinn uimhir fóin theagmhála ar fhaitíos go mbeidh orainn teagmháil a dhéanamh leat faoin íocaíocht seo.

Má chuireann tú seoladh r-phoist dúinn, seolfaimid dearbhú íocaíochta chugat.

 

Cuir isteach iomlán an tsonraisc nó an tsuim is mian leat a íoc. Tabhair do d’aire go gcuireann roinnt banc teorainn leis an tsuim is féidir a aistriú in aon idirbheart amháin. Más mó do shonrasc ná an tsuim sin, seans go mbeidh ort dhá idirbheart a dhéanamh.

Rudaí le coinneáil I gcuimhne

  • Ní ghlactar ach le cártaí Laser agus le Cártaí Dochair Éireannacha
  • Beidh ort d’uimhir chuntais agus uimhir d’iarratais ar íocaíocht a bheith réidh agat, rudaí a gheobhaidh tú ag barr an tsonraisc
  • Seans go dtógfaidh sé suas le dhá lá oibre le d’íocaíocht a chur do shochar do chuntais
  • Roghanna íocaíochta eile.

Déan Teagmháil Linn

Glaoigh ar an uimhir seo má bhíonn ceisteanna agat a bhaineann le naisc nua leis an líonra, acmhainn nasctha mhéadaithe, agus athlonnú méadair srl.

1850 372 757021 2386555

Luan go hAoine 8.30am - 6pm

Saturn 8.30am - 1.30pm