An leibhéal soláthair i dteach a mhéadú

Uasacmhainn Iompórtála (MIC) ag baint le gach pointe nasctha ar an líonra leictreachais. Déanaimid ár líonra a dhearadh chun soláthar leictreachais a chur ar fáil duit de réir an MIC atá sonraithe.

Má chuir tú síneadh mór le do theach le déanaí nó má thosaigh tú ag úsáid trealamh leictreachais nua a bhfuil tuilleadh cumhachta de dhíth air, b’fhéidir nach leor do MIC reatha do do chuid riachtanas.

Fáthanna ar gá an soláthar a mhéadú i dteach

B’fhéidir go bhfuil fadhbanna tugtha faoi deara agat, an príomhfhiús ag séideadh, soilse ag ísliú nuair a bhíonn trealamh leictreach ar siúl ag an am céanna, nó teipeadh ar mhótair leictreacha tosú.

Tabhair do d'aire: Mura bhfuil an méid leictreachais a úsáideann tú méadaithe go suntasach agat, b’fhéidir go bhfuil fadhb voltais i do theach nó ar ár líonra. Faigh tuilleadh eolais faoi fhadhbanna voltais anseo.

​Treoir Céim ar Chéim

Déan iarratas ar líne  

Déan iarratas tríd an bpost.Íoslódáil Foirm Iarratais NC2 (PDF | 299 KB) nó cuir glao ar 1850 372 757+353 21 2386555 le cóip a iarraidh.

Leid: Déan cinnte tic a chur sa bhosca “Soláthar Méadaithe” agus luaigh MPRN do naisc.

Seol an Fhoirm Iarratais chomhlánaithe chuig:

ESB Networks CGA.
Iarratais maidir le hÁitribh Thráchtála
Bóthar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh
P12E367
Eire

Tar éis dúinn d’iarratas a fháil, seolfaimid admháil chugat le d’uimhir jab. Eiseofar meastachán i scríbhinn in am is i dtráth.

Féach Táillí ESB Networks (PDF | 489 KB) le liosta a fháil de na táillí uile.

Roimh duit do sholáthar a mhéadú, féadfaidh sé go mbeidh ort uasghrádú a fháil ar do phríomh-lasc-chlár le déileáil leis an ualach breise. Molaimid duit dul i gcomhairle le conraitheoir leictreachais cláraithe nó le hinnealtóir leictreachais cláraithe le breathnú ar an gceist sin.

Má bhíonn athruithe de dhíth agus déanta dá éis sin, cuirfidh do chonraitheoir leictreachais deimhniú ETCI ar fáil duit tar éis dó/di an obair sin a chur i gcrích. Ina dhiaidh sin, seolfaidh comhlacht rialála an chonraitheora an deimhniú sin chugainn go leictreonach.

Faigh tuilleadh eolais faoin bpróiseas deimhnithe anseo.

Chomh luath agus a bheidh do mheastachán agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit.

  • Íoc trí EFT
  • Íocaíocht ar líne
  • Íoc ar an bhfón - cuir glao ar 1850 372 757 or +353 21 2386555
  • Íoc tríd an bpost - seol seic nó ordú poist chuig:
ESB Networks CGA
Rannóg na gCuntas Infhála
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh
Eire

A luaithe a bheidh an íocaíocht déanta agat (agus a bheidh aon athruithe ar an lasc-chlár déanta agus deimhnithe ag do chonraitheoir), críochnóimid an obair riachtanach ar fad le do MIC a mhéadú.

Tabhair do d'aire: I roinnt cásanna féadfaidh sé go gcaithfear an líonra leictreachais áitiúil a uasghrádú le do MIC a mhéadú. Más amhlaidh an scéal, beidh ort ranníocaíocht chaipitil a dhéanamh mar chuid den íocaíocht a dhéanfaidh tú linn. Tabharfar mionsonraí ar an ranníocaíocht sin i do mheastachán.