Do Sholáthar Gnó (Uasacmhainn Iompórtála/MIC) a Mhéadú nó a Laghdú

Tugtar an Uasacmhainn Iompórtála (MIC)ar neart an naisc leictreachais atá ag do ghnó.

Más rud é gur chuir tú isteach trealamh leictreachais le déanaí a bhfuil cumhacht bhreise ag teastáil uaidh, b’fhéidir nach leor d’uasacmhainn impórtála a thuilleadh le freastal ar do riachtanais, agus gur gá d’uasacmhainn iompórtála a mhéadú. Ina theannta sin, má bhain tú roinnt trealaimh leictreachais de d’áitreabh tráchtála, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéal d’uasacmhainne iompórtála. Is féidir iarratas a dhéanamh ar uasacmhainn iompórtála nua ina leithéid de chásanna.

Tabhair do d'aire: I ngach cás téigh i gcomhairle le do leictreoir/shainchomhairleoir maidir leis an uasacmhainn iompórtála a bheadh oiriúnach do d’áitreabh tráchtála, de bharr nach soláthraíonn ESB Networks an tseirbhís sin.

Féach na Táillí ar Úsáid Dháilte an Chórais. Rialacha i gcomhair Fheidhmiú an Ghrúpa Taraife DUoS (PDF | 269 KB) a bhaineann le d’uasacmhainn iompórtála MIC.

Tabhair do d'aire: Mura bhfuil an méid leictreachais a úsáideann tú méadaithe go suntasach agat ach tá iomlaoid voltais ag cur as duit, d’fhéadfadh sé go bhfuil fadhb voltais i d’áitreabh nó ar ár líonra. Faigh tuilleadh eolais faoi fhadhbanna voltais anseo.

Conas d’Uasacmhainn Iompórtála (MIC) a mhéadú

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais (NC3) (PDF | 284 KB)

nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh.

Leid:  Déan cinnte tic a chur sa bhosca ‘Soláthar Méadaithe’ agus luaigh MPRN do naisc.

 

Seol an t-iarratas comhlánaithe chuig:

ESB Networks CGA.
Iarratais maidir le hÁitribh Thráchtála
Bóthar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh
P12E367
Eire

Tar éis dúinn d’iarratas a fháil, ullmhóimid litir mheastacháin agus comhaontú nasctha i scríbhinn i dtaobh do sholáthar a mhéadú. Sonraítear sa chomhaontú nasctha sin na cóid MIC, DUOS, agus MCC a bheidh agat amach anseo.

Mínítear sa doiciméad seo (PDF | 24 KB) na cóid um Úsáid Dáileacháin an Chórais (DuoS) agus MCC a úsáidtear i gcomhaontuithe nasctha de chuid ESB Networks.

Féach Táillí ESB Networks (PDF | 489 KB) le liosta a fháil de na táillí uile a bhaineann le naisc soláthair.

Roimh duit do MIC a mhéadú, féadfaidh sé go mbeidh ort uasghrádú a fháil ar do phríomh-lasc-chlár le déileáil leis an ualach breise. Molaimid duit dul i gcomhairle le conraitheoir leictreachais cláraithe nó hinnealtóir leictreachais cláraithe le breathnú ar an gceist sin.

Féadfaidh sé go mbeidh claochlóir líonra níos mó de dhíth chomh maith, rud a gcaithfear foirgneamh fostáisiúin nua a thógáil lena haghaidh. Beidh ortsa an láthair a chur ar fáil don fhostáisiún nua sa chás sin.

Má bhíonn athruithe de dhíth, cuirfidh do chonraitheoir leictreachais deimhniú ar fáil duit tar éis dó/di an obair a chur i gcrích. Caithfidh ESB Networks fógra leictreonach a fháil faoin deimhniú  ó chomhlacht rialála do chonraitheora chomh maith.

Faigh tuilleadh eolais faoin bpróiseas deimhnithe anseo.

Chomh luath agus a bheidh do mheastachán agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit:

  • Íoc trí EFT
  • Íocaíocht ar líne
  • Íoc ar an bhfón - cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555
  • Íoc tríd an bpost - seol seic, dréacht bainc nó ordú poist chuig:
ESB Networks CGA
Rannóg na gCuntas Infhála
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh

Ná déan dearmad an comhaontú nasctha a chur ar ais chugainn sa chlúdach litreach faoi stampa is seoladh de bharr nach rachaidh d’uasghrádú MIC i bhfeidhm go dtí go mbeidh sé againn.

Tabhair do d'aire: I roinnt cásanna féadfaidh sé go gcaithfear an líonra leictreachais áitiúil a uasghrádú le do MIC a mhéadú. Más amhlaidh an scéal, beidh ort ranníocaíocht chaipitil a dhéanamh mar chuid de d’íocaíocht. Tabharfar mionsonraí ar an ranníocaíocht sin i do mheastachán.

Féach liosta de na táillí uile a ghearrann ESB Networks as naisc anseo (PDF | 489 KB).

Déanfaimid an obair riachtanach ansin le go mbeifear in ann do MIC a mhéadú. Is féidir leat glao a chur ar 1800 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun nuashonrú a fháil maidir le d’iarratas.

Conas do MIC a laghdú

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais (NC3) (PDF | 284 KB)

nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh.

Seol an t-iarratas comhlánaithe chuig:

ESB Networks CGA.
Iarratais maidir le hÁitribh Thráchtála
Bóthar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh
Éire

 

Leid: Déan cinnte tic a chur sa bhosca i gCuid 2B ‘MIC a Laghdú’ agus comhlánaigh Cuid 8, atá éigeantach.

Tar éis dúinn d’iarratas a fháil, ullmhóimid litir mheastacháin agus comhaontú nasctha i scríbhinn i dtaobh do sholáthar a mhéadú. Sonraítear sa chomhaontú nasctha sin na cóid MIC, DUOS, agus MCC a bheidh agat amach anseo.

Mínítear sa doiciméad seo (PDF | 24 KB) na cóid um Úsáid Dáileacháin an Chórais (DuoS) agus MCC a úsáidtear i gcomhaontuithe nasctha de chuid ESB Networks.

Féach Bunús na dTáillí i gcomhair Nascadh leis an gCóras Dáileacháin (PDF 178 KB) Alt 6:3:3 do tháillí a d’fhéadfadh a bheith bainteach le d’iarratas chun do MIC a laghdú.

Roimh duit do MIC a laghdú, féadfaidh sé go mbeidh ort uasghrádú a fháil ar do phríomh-lasc-chlár le déileáil leis an ualach breise. Molaimid duit dul i gcomhairle le Safeelectric.ie nó le hinnealtóir leictreachais cláraithe le breathnú ar an gceist sin.

Féadfaidh sé go mbeidh claochlóir líonra níos mó de dhíth chomh maith, rud a gcaithfear foirgneamh fostáisiúin nua a thógáil lena haghaidh. Beidh ortsa an láthair a chur ar fáil don fhostáisiún nua sa chás sin.

Má bhíonn athruithe de dhíth, cuirfidh do chonraitheoir leictreachais deimhniú ar fáil duit tar éis dó/di an obair a chur i gcrích. Caithfidh ESB Networks fógra leictreonach a fháil faoin deimhniú ó chomhlacht rialála do chonraitheora chomh maith.

Faigh tuilleadh eolais faoin bpróiseas deimhnithe anseo.

Comhaontú Nasctha

Ná déan dearmad an comhaontú nasctha a chur ar ais chugainn sa chlúdach litreach faoi stampa is seoladh de bharr nach rachaidh d’uasghrádú MIC i bhfeidhm go dtí go mbeidh sé againn.

 

Chomh luath agus a bheidh do litir mheastacháin agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit:

  • Íoc trí EFT
  • Íocaíocht ar líne​
  • Íoc ar an bhfón - cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555
  • Íoc tríd an bpost - seol seic, dréacht bainc nó ordú poist chuig:
ESB Networks CGA
Rannóg na gCuntas Infhála
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh
Éire
Déanfaimid an obair riachtanach ansin le go mbeifear in ann do MIC a laghdú. Is féidir leat glao a chur ar 1800 372 757+353 21 2386555 chun nuashonrú a fháil maidir le d’iarratas.