Conas do leibhéal soláthair a athrú

Soláthar Leictreachais a Mhéadú nó a Laghdú

Tá Uasacmhainn Iompórtála (MIC) ag baint le gach pointe nasctha ar an líonra leictreachais. Déanaimid ár líonra a dhearadh chun soláthar leictreachais a chur ar fáil duit de réir an MIC atá sonraithe. Má chuir tú síneadh mór le do theach le déanaí nó má chuir tú trealamh leictreachais nua isteach ag d’áitreabh a bhfuil tuilleadh cumhachta de dhíth air, b’fhéidir nach leor do MIC reatha do do chuid riachtanas. B’fhéidir go mbeadh MIC méadaithe ag teastáil ina leithéid de chásanna. Má bhain tú roinnt trealaimh leictreachais de d’áitreabh gnó, ba chóir go ndéanfaí athbhreithniú ar do leibhéal reatha MIC de bharr go mb’fhéidir go mbeadh ort iarratas a dhéanamh ar laghdú MIC. D’fhéadfadh táillí a bheith i gceist.

Is éard is Uasacmhainn Iompórtála (MIC) ann ná an leibhéal uaséilimh leictreachais ar féidir le do nasc lenár líonra déileáil leis. Sonraítear MIC i gcilea-voltaimpéar ach tá an luach seo, i bhformhór na gcásanna, cosúil le líon na gcileavataí ar féidir leis an nasc déileáil leis.

Cuirimid naisc ar fáil a fhreastalaíonn do roinnt mhaith leibhéal difriúil úsáide leictreachais. Nuair atá tú ag cur isteach ar nasc nua, caithfidh tú an leibhéal uaséilimh leictreachais a shonrú a bheidh de dhíth ort. Luaitear an leibhéal sin sa chomhaontú nasctha mar an MIC. Ansin déanaimid an líonra a dhearadh le modh nasctha a chur ar fáil de réir an MIC a comhaontaíodh.

Ba cheart duit do chuid riachtanas leictreachais a phlé le Conraitheoir Leictreachais. Beidh do chonraitheoir nó do shainchomhairleoir in ann a dheimhniú céard é an MIC ceart do do chuid riachtanas. Ónár dtaithí féin, bíonn sé i bhfad níos lú ná suim rátálacha cileavata an trealaimh atá beartaithe agat a fheistiú i nach mór gach uile chás.
  • Socraíonn sé uasteorainn ar an lódáil iomlán leictreachais is ceadmhach duit a úsáid.
  • Bíonn tionchar aige ar an méid a ghearrfar ort as an nasc.
  • Má bhíonn an MIC ró-ard, beidh tú ag íoc as níos mó acmhainne ná mar atá de dhíth ort.
  • Má bhíonn an MIC ró-íseal, féadfaidh sé nach n-oibreoidh do threalamh i gceart agus go ngearrfar táille ró-acmhainneachta ort.

Conas a athraím mo MIC?

Chun a fháil amach conas do MIC a mhéadú nó a laghdú, déan rogha thíos d’áitreabh baile nó d’áitreabh gnó agus lean na céimeanna.

Tabhair do d'aire: Mura bhfuil an méid leictreachais a úsáideann tú méadaithe go suntasach agat ach tá iomlaoid voltais ag cur as duit, d’fhéadfadh sé go bhfuil fadhb voltais i d’áitreabh nó ar ár líonra. Téigh chuig Saincheisteanna Voltais le níos mó a fháil amach.