Soláthar Leictreachais a Dhínascadh

An soláthar leictreachais a dhínascadh ó fhoirgneamh

B’fhéidir gur mhaith leat dul i dteagmháil le ESB Networks leis an soláthar leictreachais a dhínascadh go hiomlán ó fhoirgneamh in aon cheann de na cásanna seo a leanas:

  • Tharla tine san fhoirgneamh
  • Tá an fhoirgneamh le hathchóiriú
  • Níl cónaí ar aon duine san fhoirgneamh agus b’fhéidir gur guais sábhála é
  • Tá an foirgneamh le scartáil

Tabhair do d'aire: Ní gá duit iarraidh orainn do sholáthar a dhínascadh má tá tú ag bogadh amach agus má tá tú ag súil go mbeidh daoine ina gcónaí ann go luath nó nach mbeidh cónaí ar aon duine ann ach go ceann tamaillín.

  • Más mian leat do sholáthar a dhínascadh, ba chóir duit dul i dteagmháil le do sholáthraí agus d’uimhir chuntais nó do thagairt MPRN thabhairt dóibh. Is féidir leat sonraí teagmhála na soláthraithe a fháil anseo nó bíonn uimhir fóin do sholáthraí ar bharr do bhille leictreachais i gcónaí.
  • Cuir in iúl do do sholáthraí gur mian leat do sholáthar a dhínascadh. Má tá níos mó ná méadar amháin agat, tabhair dóibh na huimhreacha méadair (Uimhreacha RM), atá le feiceáil ar aghaidh na méadar. Faigh tuilleadh eolais faoi na cineálacha difriúla méadar.
  • Más mian leat an méadar/na méadair a bhaint, is féidir le do sholáthraí é sin a dhéanamh duit nuair a bheidh siad ag dínascadh an tsoláthair.

TÁBHACHTACH:

Má tá an obair scartála le déanamh ar an bhfoirgneamh, ní mór duit dul i dteagmháil linn roimh ré. Cuirfidh sé sin ar ár gcumas a mheas an gá an méadar nó an tseirbhís a bhaint, agus an bhfuil aon obair chuí eile ag teastáil ar chúiseanna sábháilteachta.

  • Téigh i dteagmháil le ESB Networks agus iarr orthu an méadar a bhaint.

Fón: 1850 372 757+353 21 2386555

Ríomhphost:  esbnetworks@esb.ie  

  • Nuair a théann tú i dteagmháil linn, tá sé tábhachtach an Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) a bheith faoi láimh agat. Is féidir teacht ar an MPRN ar an mbille a bhaineann leis an méadar/leis an bpointe nasctha. Uimhir thagartha ar leith is ea an MPRN a chuireann in iúl dúinn go díreach cá bhfuil tú suite ar an líonra leictreachais.

I roinnt cásanna, b’fhéidir gur mian leat go ndínascfar soláthar leictreachais foirgnimh go hiomlán. Le hamhlaidh a dhéanamh, is gá do ESB Networks cuairt a thabhairt ar an bhfoirgneamh leis an soláthar a dhínascadh go fisiciúil.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi sholáthar a dhínascadh, féach an chuid thuas dar teideal Conas foirgneamh a dhínascadh agus/nó méadar a bhaint.