An teicneolaíocht a mbaineann méadair chliste úsáid aisti

Déanann na méadair chliste tomhas ar d’ídiú ar an gcaoi chéanna le gach cineál eile méadar digiteach nua-aimseartha.  Seolann siad an fhaisnéis seo chuig ESB Networks trí tharchuir radaimhinicíochta - go bunúsach an teicneolaíocht chéanna le fón póca 2G.  Mar sin is féidir smaoineamh air amhail go bhfuil an fhaisnéis á seoladh i dteachtaireacht téacs.  Tugtar sna Ceisteanna Coitianta tuilleadh sonraí faoin teicneolaíocht a úsáidtear agus faoin gcaoi a n-imríonn sí tionchar ar na tarchuir a sheolann an méadar.

Bhaineadh na seanmhéadair leictreachais úsáid as an leictreachas isteach chuig an áit chónaithe chun diosca rothlach a bhrú timpeall agus chomhaireadh sé líon na n-imrothluithe chun an t-ídiú a thomhas.  Baineann gach méadar nua-aimseartha, méadair chliste san áireamh, úsáid as gléasanna tomhais soladstaide, rud a chiallaíonn nach bhfuil gá leis an diosca rothlach meicniúil a thuilleadh.

Ar fud an domhain, tá teicneolaíochtaí éagsúla roghnaithe ag tíortha éagsúla chun faisnéis ídithe a sheoladh ón méadar chuig an gcomhlacht leictreachais, ach baineann formhór mór acu úsáid as cineál amháin nó cineál eile cumarsáide raidió - tríd an bhfaisnéis a sheoladh trí tharchuir radaimhinicíochta, nó tarchuir gan sreang mar is fearr aithne orthu.

In Éirinn, baineann na méadair úsáid as teicneolaíocht fóin póca, an córas níos sine agus níos bunúsaí 2G go sonrach.  Tá a chomhionann i ngach méadar cliste agus an tarchuradóir agus an aeróg i bhfón póca, agus baineann sé úsáid astu seo chun faisnéis a sheoladh thar líonra 2G chuig ESB Networks.  Gach uair a sheolann an méadar faisnéis, tá sé an-chosúil le teachtaireacht téacs nó ríomhphost aonair gearr a sheoladh ó fhón póca.

Ar an gcéad dul síos, ní sheolfaidh na méadair chliste ach teachtaireacht amháin sa lá chuig ESB Networks agus faisnéis faoi ídiú an lae sin inti.  Is gnách go dtarlódh sé sin le linn na hoíche agus ní thógfadh sé ach sciar beag de shoicind amháin lena seoladh - mar atá luaite thuas, i dtéarmaí an tarchuir, teachtaireacht téacs atá ann go bunúsach.

Ligeann an teicneolaíocht don mhéadar agus do ESB Networks cumarsáid a dhéanamh ar chúiseanna eile, mar shampla chun stádas a sheiceáil nó chun nuashonruithe a dhéanamh.  Níl sé beartaithe againn an áis sin a úsáid go rialta, má úsáidimid choíche í, ach ligfidh an teicneolaíocht dúinn é a dhéanamh.  Tarchuir fíor-ghairid a bheadh iontu, agus bearna mhór eatarthu.

Amach anseo, ligfidh méadair chliste do chomhlachtaí soláthair leictreachais táirgí agus seirbhísí nua a thairiscint duit.  Mar shampla d’fhéadfá roghnú aistriú chuig taraif a d’athródh le linn an lae (níos costasaí le linn buaic-uaireanta seachas le linn uaireanta seachbhuaice nó istoíche). Tiocfaidh tuilleadh roghanna chun cinn de réir mar a fhiosraímid an méid atá an teicneolaíocht chliste in ann a thairiscint.  Leis na roghanna sin, bheadh tarchuir níos minice ann idir an méadar agus ESB Networks, ach bheadh gach tarchur aonair fós ina phacáiste beag sonraí, go díreach amhail teachtaireacht téacs.  Agus sna samplaí sin uile, is fútsa a bheidh sé glacadh nó gan glacadh leis an rogha a bheidh á tairiscint.

Cuid den fhís fhadtéarmach do mhéadair chliste ná an méadar ag déanamh cumarsáide taobh istigh den áit chónaithe.  Mar shampla, d’fhéadfadh scáileán a bheith agat i d’áit chónaithe chun d’ídiú leictreachais a chur in iúl duit, agus gheobhadh sé sin sonraí trí chumarsáid a dhéanamh leis an méadar cliste.  Bheadh an chumarsáid sin ina cumarsáid radaimhinicíochta, cé go mbeadh leibhéal cumhachta na cumarsáide an-íseal mar gheall go mbeadh raon níos lú ag teastáil (go díreach san áit chónaithe amháin, seachas taobh amuigh di).

Rud san am amach romhainn a bheadh ann, áfach.  Ar an gcéad dul síos, ní bheidh an fheidhmiúlacht sin ag na méadair chliste a bheidh ESB Networks a fheistiú - ní bheidh iontu i ndáiríre ach leagan nua den mhéadar atá agat cheana.  Agus is fútsa a bheadh sé glacadh nó gan glacadh le cuid de na feidhmiúlachtaí agus cumais sin amach anseo.

Forbairt amháin eile, amach anseo, ná go mbeidh méadair chliste gháis in ann a sonraí ídithe a sheoladh chuig an méadar cliste leictreachais, ionas go mbeidh an méadar leictreachais in ann an dá thacar sonraí ídithe a sheoladh chuig ESB Networks.  Arís, bheadh raon gearr i gceist leis an nasc idir an méadar gáis agus an méadar leictreachais agus mar sin bheadh cumhacht íseal i gceist.